مشکل زنان معلقه در سيستان و بلوچستان

جهان زن: مشکل زنان در ایران، خود مشکلی است جدی. بویژه که قانون و شرع هم علیه زنان است. اما در سیستان و بلوچستان علاوه بر قانون و شرع، سنت های عشیرتی هم علیه زنان و حقوق آن ها به شکل گسترده ای عمل می کند. روشن است که بی حقی زنان در این استان، بدون حل بی حقی زنان در سراسر ایران حل شدنی نیست. با اینجال برای مقابله با سنت های ضد زن عشیرتی، تلاش برای رشد فرهنگی و بالابردن آگاهی های اجتماعی و بازتر کردن راه دسترسی دختران جوان به تحصیل علم و دانش، امری است که می تواند به کاهش فشار بر زنان منجر شود.
دنباله مطلب و گزارشات در این مورد را در اینجا بخوانید

بيانيه هجده تن از مادران فعالان سياسي – مدنی دربند

ثانيه هاست كه از نوازش فرزندانمان محروم شده ايم ، دقيقه هاست صدايشان را نشنيده ايم ، ساعت هاست چشم انتظارشان هستيم ، روزهاست آغوش هايمان را مامن دردها و شادي هاشان نكرده ايم ، هفته هاست در انتظار خبريم و ماه هاست كه نميدانيم به كدامين جرم ناكرده مي بايست آنها را در زندان كنند ، چشم به در سائيده ايم و كفش به خيابان ها تا شايد دست كم خبري از ايشان يابيم اما صد افسوس كه نه تنها اينگونه نشد كه درشتي ها ديديم از كساني كه مدعيان اخلاق و آزادگي هستند
متن کامل بیانیه را در اینجا بخوانید

محرم سازی مدارس دخترانه مشغله فکری بیماران جنسی

جهان زن : در جهانی که برابر حقوقی زن و مرد یکی از الویت های اجتماعی و سیاسی هر کشوری است و در جامعه ای چون ایران که دختران جوان در های دانشگاه ها را گشوده اند و 60 درصد صندلی های دانشکده ها را تسخیر کرده اند، تاریک اندیشان حاکم مدام در فکر سفت تر کردن بندهای اسارت هستند.
دنباله مطلب و متن گزارش را در اینجا بخوانید