خشم ملاها از فعالیت زنان افغانستان در بخش موسیقی

جهان زن: مشکل زنان و موسیقی در تمامی کشورهای اسلامی، مشکلی مشابه است. زنان جوان افغانستان از دست طالبان رهائی نیافته، گرفتار ملاهای مرتجع شده اند. ملاهای افغانستان هم با اتکا به احکام اسلامی مبنی بر حرام بودن صدای زن و موسیقی زنانه ، به عاملی علیه اشتیاق دختران و زنان جوان افغان تبدیل شده اند. آن چه در زیر می خوانید گرازشی است از وبلاگ زنان هرات که به مشکلات دختران جوان افغان در این رابطه پرداخته است. ادامهٔ نوشته

«پژوهشی فقهی در باره صدای زن و احکام آن » به بهانه لغو کنسرت شجریان

چهان زن : بدنبال لغو کنسرت همایون شجریان به بهانه ی حضور دو نوازنده ی زن، بر آن شدیم تا دیدگاه جماعت عقب مانده و متحجر را در باره صدای زن و احکام آن را بدانیم و خوانندگان عزیز را نیز از آن مطلع سازیم. روشن که وقتی این جماعت عقب مانده حضور نوازنده زن را تحمل نمی کنند، وضعیت خوانندگان زن دیگر اسف بارتر می شود. حساسیت متحجرین بدان سبب هست که استقبال زنان جوان از موسیقی روز به روز گسترش می یابد. ادامهٔ نوشته

به دلیل حضور نوازنده زن و ترس از مردم؛ کنسرت همایون شجریان را لغو کردند

جهان زن : کنسرت همایون شجریان به بهانه حضور دو نوازنده ی زن لغو شد. اما دقت در سخنان مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان نشان می دهد که تنها حضور دو نوازنده ی زن عامل این تصمیم گیری نبود، بلکه ظرفیت سالن و احتمال استقبال گسترده ی مردم و خطر این که این تجمع نیز محلی برای فریادهای «مرگ بر دیکتاتور» شود، ترس را بر مقامات استان مستولی کرد و از خیر برگزاری کنسرتی که اجازه گرفته و تبلیغ شده بود گذشتند. ادامهٔ نوشته