«بهاره مقامی»، شقايق پرپر شده ی ایران از تجاوز جنسی در زندان سخن می گوید

بهاره مقامی شقایق پرپر شدۀ ایران از تجاوز جنسی در زندان سخن می گوید
جهان زن – آنچه در زیر می خوانید فریاد شجاعانۀ گل زیبای کشورمان بهارۀ زمستان زدۀ این سرزمین اشغال شده توسط متجاوزین مقدس! شقایقی پرپر شده توسط سربازان گمنام امام زمان است، وقتی درد او را که درد هزاران دختر و پسر مورد تجاوز قرار گرفته در زندان های جمهوری اسلامی است می خوانیم نفرت بی کران نسبت به حاکمان جمهوری اسلامی، این جانیان حیوان صفت تمام وجود آدم را فرا می گیرد اما باز غرورانگیز است که چنین شقایق هائی هستند که با شجاعت درد جانکاه خود را فریاد می کنند، بر ماست که در کنار آنها باشیم، باید به این شقایق های له شده نشان دهیم که همدردشان هستیم، از درد و غم و احساسات لگدمال شده شان انرژی بی پایانی به دست می آوریم تا قاطعانه با این سبعیت لجام گسیخته بجنگیم، با سنت ها و فرهنگ عقب مانده ای که قربانی را مذمت می کند به جای آن که متجاوزین بی شرم را محکوم کند دست و پنجه نرم کنیم و برای ایرانی مبارزه کنیم که انسانیت پاس داشته شود، ادامهٔ نوشته