جادۀ طولانی

جادۀ طولانی
مرضیه شکیبا
دلم برای خانه تنگ شده بود. می خواستم آخر هفته را به جای خوابگاه در خانه باشم. اتوبوس از ترمینال بیرون آمده بود اما جابجا برای سوار کردن مسافر و پر کردن صندلی ها می ایستاد. حواسم به ورودی اتوبوس بود. قامتی بلند که در سیاه رنگ چادر پوشانده شده بود ورودی اتوبوس را پر کرد. به خواندن ادامه دهید

سازمان عفو بین الملل اعترافات سکینه محمدی را نمایشی خواند

سازمان عفو بین الملل اعترافات سکینه محمدی را نمایشی خواند
در واکنش به نمایش تلویزیونی اعترافات سکینه محمدی (زن محکوم به سنگسار) در ایران که در آن مصاحبه، نامبرده خود را شایسته سنگسار دانسته بود سازمان «عفو بین‌الملل» این نمایش تلویزیونی و اعتراف‌گیری را محکوم کرد و همزمان وزارت خارجه بریتانیا نیز از دولت ایران خواست به تعهدات بین‌المللی خود در احترام به حقوق بشر عمل کند. به خواندن ادامه دهید

نامه سرگشاده به سران دولت ها: رژیم سنگسار را به رسمیت نشناسید

نامه سرگشاده به سران دولت ها: رژیم سنگسار را به رسمیت نشناسید
مینا احدی
خانم ها و آقایان محترم!
مبارزۀ جهانی برای نجات جان سکینه محمدی آشتیانی از سنگسار که در یک ماه اخیر توجه جهان را به خود جلب کرده است تنها یک نمونه از جنایات رژیم جمهوری اسلامی را در برابر چشمان مردم دنیا قرار داد. به خواندن ادامه دهید

پریسا صفایی: از پدرم خواستند بگوید ما شکایتی نداشتیم و نامه را نخوانده امضا کردیم

پریسا صفایی: از پدرم خواستند بگوید ما شکایتی نداشتیم و نامه را نخوانده امضا کردیم
مژگان مدرس علوم
در پی شکایتنامۀ هفت چهرۀ برجستۀ اصلاح طلب کشور از سپاه پاسداران، محسن صفایی فراهانی یکی از امضا کنندگان این شکایت نامه به زندان اوین برگردانده شد. به خواندن ادامه دهید