شریک جرم ـ اثر زیبا از کافران بی‌ نام در ارتباط با اعدام ها

. به یاد دل آرا، بهنود، احسان، بهنام، مصلح، علی‌، رضا، عاطفه و تمامی انسانهائی که به هر علت اعدام شدند
ویدئوی شریک جرم کافران بی نام

حق رأی زنان موجب نگرانی علماء اعلام !

حق رأی زنان موجب نگرانی علماء اعلام !
جهان زن ـ درست است که حق رأی زنان موجب نگرانی علماء اعلام است، امری که خمینی در نامه اش به محمدرضا پهلوی شاه وقت ایران نوشت، اما امروز دولت طالبانی وارث خمینی   حق رأی تمامی مردم را، حتی در چهارچوب قانون اساسی خودشان، مخالف منافع حکومت اسلامی می داند. به خواندن ادامه دهید

حتی یک مورد که ادعای دادستان را ثابت کند موجود نیست!

شیرین عبادی وکیل هفت بهائی: حتی یک مورد که ادعای دادستان را ثابت کند موجود نیست!
شیرین عبادی یکی از وکلای پروندۀ رهبران بهایی که طی روزهای گذشته هر یک به بیست سال زندان محکوم شدند به کمپین بین المللی حقوق بشر درایران گفت: این حکم برای برخی از این هفت نفر به دلیل کبرسن به معنای حبس مادام العمر می باشد. عبادی همچنین گفت: «من شخصاً تمام اوراق پرونده را مطالعه کردم و یک مورد که ادعای دادستان را ثابت کند در پرونده موجود نیست.» به خواندن ادامه دهید

ابراز نگرانی شدید وکیل شیوا نظرآهاری در خصوص رأی احتمالی دادگاه واتهام محاربه

ابراز نگرانی شدید وکیل شیوا نظرآهاری در خصوص رأی احتمالی دادگاه واتهام محاربه
محمد شریف وکیل شیوا نظرآهاری نسبت به رأی احتمالی دادگاه موکلش در ماه آینده با توجه به اتهام سنگین محاربه برای وی که در پرونده اش آمده ابراز نگرانی کرد. به خواندن ادامه دهید

حکم سنگسار سکینه آشتیانی و اعترافات تلویزیونی وی به سخره گرفتن عدالت است

حکم سنگسار سکینه آشتیانی و اعترافات تلویزیونی وی به سخره گرفتن عدالت است
اعترافات تلویزیونی سکینه آشتیانی نگرانی جدی اعدام قریب الوقوع این زن 43 ساله توسط مقامات قضایی ایران را بیش از پیش افزایش داده است. به خواندن ادامه دهید