در ستایش یک امضاء از یک میلیون امضاء

در ستایش یک امضاء از یک میلیون امضاء
ناهید میرحاج
مجموعه ی کمپین از نگاهی دیگر : اگر قرار باشد، در ستایش زندگی چیزی بگویم، دوست دارم، فقط بگویم زندگی ستایش انگیزترین چیزی است که تاکنون دیده ام. روییدن و بالیدن، سرشار از نیروی ساختن. زندگی این است. به خواندن ادامه دهید

بیانیۀ نخستین ناشران خبر شهادت ترانه موسوی

بیانیۀ نخستین ناشران خبر شهادت ترانه موسوی
بیانیه نخستین ناشران خبر شهادت ترانه موسوی دربارۀ راستی این رویداد
رضا ولی زاده – لیلی ملک محمدی به خواندن ادامه دهید

هیچ یک از اتهامات وارده را نمی پذیرم

محبوبه کرمی پس از 6 ماه بازداشت : هیچ یک از اتهامات وارده را نمی پذیرم
محبوبه کرمی از فعالین کمپین یک میلیون امضا که در تاریخ یازدهم اسفند ماه سال 1388 با مراجعۀ نیروهای امنیتی به منزل مسکونیش بازداشت شده بود اکنون پس از گذشت بیش از 6 ماه بازداشت موقت به قید وثیقه ای معادل با 500 میلیون تومان از زندان آزاد شده است. به خواندن ادامه دهید

شورای امنیت تجاوز به زنان و کودکان در کنگو را به شدت محکوم کرد

سازمان ملل متحد، دوشنبه گذشته (۲۳ اوت) از تجاوز به بیش از ۱۵۰ زن و کودک طی هفته‌های گذشته در جمهوری دموکراتیک کنگو خبر داده بود.تجاوز به زنان و کودکان یکی از ابزارهای نشان دادن دشمنی در میان برخی قبایل آفریقایی است و تاکنون گزارش های متعددی از این نوع تجاوزهای دسته‌جمعی در بخش جمهوری دموکراتیک کنگو انتشار یافته است. به خواندن ادامه دهید