جان شیفته ات با ارزش تر از این حرف هاست!

خدیجه مقدم
نسرین جان
نمی دانم چه بر تو می گذرد و چه به روزت می آورند که با وجود نازنینت این چنین رفتار می کنی. نمی توانم تشویق ات کنم که به هر قیمتی شده، مقاومت کن . ادامهٔ نوشته

به یاد ده زن بهائی که در شیراز اعدام شدند

زنانی که در راه آزادی عقیده تا پای جان ایستادند
از سهیلا وحدتی
به یاد ده زن بهائی که در شیراز اعدام شدند
ادامهٔ نوشته

دو عکس و يک مثنوی سخن

دو عکس و يک مثنوی سخن
در ورای مرزها، رشوه از دين بهتر است و نشان دادن قوزک پا «تحريک کننده» نيست.
فيلم تعرض ماموران رژيم به دختر جوان در اروميه ادامهٔ نوشته