“صحت ندارد”

میترا فخیم
روز یکشنبه 7 آذر، واحد اجرای احکام دادسرای امور جنایی تهران در پاسخ خرمشاهی وکیل شهلا جاهد در باره‌ی اجرای حکم قصاص شهلا جاهد که پیش از این از سوی سخنگوی قوه قضائیه اعلام شده بود، گفت فعلا خبری از اجرای حکم نیست و “اجرای قصاص شهلا جاهد در دهم آذرماه صحت ندارد”. ادامهٔ نوشته