رنج زنان ایرانی در غربت

فرح شیلاندری-13 آذر 1389
توجه به وضعیت پناهجویان ایرانی به ویژه زنان مهاجر که اغلب در بلاتکلیفی و در معرض صدمات شدید روحی قرار گرفته‌‌‌اند موضوع مرکزی پژوهش متعهدانه‌‌‌ی فرح شیلاندری است که در سایت مدرسه فمینیستی به خوانندگان ارائه می شود. این گزارش تحقیقی که با نگاه واقع‌‌‌نگر و بدون جانبداری سعی کرده وضعیت زنان پناهجوی ایرانی را بازتاب دهد در نوع خود می‌‌‌تواند به مدلی برای تداوم پژوهش‌‌‌هایی از این دست قرار گیرد تا شاید به تدریج توجه همگان را به وضعیت دشوار زنان پناهجوی ایرانی، و در عین حال، راهکارهایی واقعی برای برون‌‌‌رفت از این وضعیت نابسامان را فراهم آورد. به خواندن ادامه دهید

زنان معتاد زندانی و دنیای بیرحم تنهائی + عکس

جهان زن ـ زنان در جامعه ی مردسالار ما، دنیای شاد و پرنشاطی ندارند که هیچ، حتی در خانه و بیرون از خانه نیز مدام باید مواظب رفتارهایشان باشند که به مذاق حکومت دینی برنخورد. دنیای زنان، زنان نبرد هر روزه برای یک زندگی انسانی و آزاد است. اما وقتی معتاد باشد، و اگر این معتاد در زندان باشد، آن وقت دنیایش، دنیای زجرآوری است. به این عکس ها نگاه کنید، هر یک بیان سرنوشت های در هم شکسته شده ای است که امید به رهائی و امید به زندگی انسانی را انتظار می کشند. به خواندن ادامه دهید