زنان كارگر با كوچكترين بحراني اخراج مي‌شوند

زنان كارگر با كوچكترين بحراني اخراج مي‌شوند
همه باید مورد احترام باشند، در نتیجه محیط کار باید به گونه‌ای باشد که زن با حفظ اعتقاداتش بتواند آنجا کار کند و هیچ‌گونه تبعیضی در آن محیط وجود نداشته باشد.
زهرا صادقي مسئول اتحادیه زنان کارگر خانه كارگراستان مازندران گفت: اگر با نگاهی وسیع بنگریم با توجه به اینکه در فرهنگ اسلامی مادامی که زن در خانواده تامین باشد انگیزه کار خارج از خانه را ندارد، به این نتیجه می‌رسیم که علت اصلي كار زنان تامین نیاز مالی است. ادامهٔ نوشته

درباره ی لزوم الغای مجازات مرگ

درباره ی لزوم الغای مجازات مرگ
شهزاد سرمدی
همواره خطر تعقیب و زندان، هر روز شکنجه و مرگ،
گروهی متولیان احکام الهی، منادیان شکنجه و مرگ، متکی بر فقه شیعه، کتاب مقدس و قرآن، مستند بر موازین قانون قصاص،حدود و تعزیرات: قطع دست و پا، تیر باران، سنگسار و طناب دار، ادامهٔ نوشته