تجمع اعتراضی در عسلویه به دنبال مرگ مادر و دختر

جهان زن ـ جان گداز است  در منطقه ای که یکی از قطب های نفتی کشور است و علاوه بر سی هزار جمعیت آن ، پنجاه هزار کارگر نیز در آنجا زندگی می کنند، یک بیمارستان بدرد بخور وجود ندارد و مادر و دختر مجروحی باید جان بدهند. پس  پول نفت این ملت به کجا می رود؟ مگر قرار نبود نفت را بر سر سفره های مردم بیاورند؟ دروغ تا کی؟ چپاول ثروت های ملی تا کی؟ آیا پول نفت و ثروت های طبیعی این ملت باید تنها خرج «آقا» ها و «آقازاده ها» و ماشین عظیم سرکوبشان بشود؟ اعتراض مردم عسلویه به این بی عدالتی هاست. فریادشان را به گوش همگان برسانیم. ادامهٔ نوشته

تشويق بدترين سنت ها به اميد واهی قابل قبول کردن بدترين حکومت جهان!

دارالمجانين
تشويق بدترين سنت ها به اميد واهی قابل قبول کردن بدترين حکومت جهان!
سران حکومت ايران بر اين گمان هستند که اگر بدترين سنت های مردم در ايران را تشويق کنند، مردم ايران خواهند توانست اين بدترين حکومت جهان را تحمل کنند، يعنی حکومتی که رسما خود را ولايی ميخواند، ادامهٔ نوشته