مسائل و مشکلات زنان در هفته ای که گذشت

پریسا آزادیان
خانه نشین کردن زنان شاغل در دستگاههای دولتی و نابودی امنیتی شغلی زنان در چهارچوب طرح دورکاری، ادامه زندان؛ سرکوب، شکنجه، احکام سنگین قضایی، بلاتکلیفی پرونده های زنان زندانی سیاسی، حمله بی وقفه به آزادی پوشش، تحریک نیروهای قشری و تاریک اندیش علیه زنان، دامن زدن به شکاف های هم عرض و عمودی در جامعه برای انحراف افکار عمومی نسبت به معضلات اساسی، رشد خشونت و افسردگی در جامعه و دفاع آشکار مسوولان دستگاه قضایی از سنگسار، چهار عرصه اصلی خبرهای حوزه زنان ، در هفته ای که گذشته بود. ادامهٔ نوشته