زنی ایرانی که یک عمر مثل مردها زندگی کرد!!

تمام گل از عشق به طاهر علی میگوید…
نام: تمام گل
نام پدر: گرز علي
نام مادر: گوهر
متولد روستاي يارمجرباغ شهرستان رزن (استان همدان) به خواندن ادامه دهید

در نامه به رئيس قوه قضائيه درخواست توقف حكم را كرده ايم

نعمت احمدى وكيل حبيب الله لطيفى:در نامه به رئيس قوه قضائيه درخواست توقف حكم را كرده ايم/ نحوه رسيدگی به پرونده اشکال قانونی دارد
نعمت احمدی وکيل حبيب الله لطيفی دانشجوی کرد محکوم به اعدام در حالی كه هم اکنون در دفتر رييس قوه قضاييه به سر می برد به کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران گفت که نامه ای را به وی برای عفو و نيز اعتراض به نحوه رسيدگی پرونده موکلش به آقای صادق لاريجانی تسليم کرده و اميدوار است تا پايان ساعت اداری امروز از ايشان جواب بگيرد. به خواندن ادامه دهید

حبیب اله لطیفی پور فرزند کرد ما را اعدام نکنید

حبیب اله لطیفی پور فرزند کرد ما را اعدام نکنید
طنین صدای مادر و خواهر حبیب را رساتر کنیم و از وجدان های بیدار بخواهیم نگذارند ، این دانشجوی 28 ساله اعدام شود.
باز هم خبراجرای حکم اعدام یکی از فرزندان کرد ما ، چون آورار بر سر ما فرود آمده و شب و روز مان را سیاه کرده است
وغم عزیزان مان که در خیابان ها به گلوله بسته شدند ، در زندان ها بر اثر شکنجه جان باختند و یا به دار آویخته شده اند را
تازه تر کرده است . اعدام تا کی ؟ کشت و کشتار تا کی ؟ خشونت تا به کی ؟
سوالی مادرانه از مسولان داریم . به خواندن ادامه دهید

کمپین : از اعدام حبیب لطیفی جلوگیری کنیم

تظاهرات علیه اعدام حبیب لطیفی دانشجوی کرد در سنندج
دعوت از همه آزادی خواهان و مخالفین احکام ضد بشری در ایران
امروز شنبه مقابل کلیسای دم در مرکز شهر کلن تظاهرات از ساعت 14.30تا 16.30
کمپین : از اعدام حبیب لطیفی جلوگیری کنیم
24 12 2010
کمپین : از اعدام حبیب لطیفی جلوگیری کنیم به خواندن ادامه دهید