حجاب محدویت برای مردان یا زنان؟ حرف حساب یک آخوند!

جهان زن ـ بحث حجاب و مضرات و مزایای آن یکی از مباحث طرفدار دین است. مدام از این که حجاب محدویت نیست، حجاب باعث » آزادی» زن می شود و از این حرف نوشته می شود. آن ها که آزادی پوشش را قبول ندارند و می خواهند به زور چادر بر سر زنان کنند، آن را به نفع زنان می دانند و خود را نیز وکیل و وصی تمامی زنان. حال یک آخوند پیدا شده و قبول کرده که حجاب باعث محدودیت های بسیاری برای زنان می شود اما از زنان خواسته که بخاطر اعتقاداتشان این محدودیت ها را قبول کنند و در آن دنیا فیض اش را ببرند. ادامهٔ نوشته

بامدادی دیگر: اولین تجربه حضور در بنیاد پژوهش های زنان

بامدادی دیگر: اولین تجربه حضور در بنیاد پژوهش های زنان
شراره اتابکی نصرتی فر
مانند هر کنفرانس دیگر خودم را آماده آن کرده بودم که این باز  سه روز متوالی مطالب تازه بیاموزم و با آنانی که تا آن روز برایم نام بودند و نوشته آشنا شوم . به حق هم چنین بود. ادامهٔ نوشته