تصویر: برگه ی جریمه ی گشت ارشاد و عکس مانکن ها در مشهد

جهان زن ـ تصویر دو برگه ی جریمه نقدی در باره به اصطلاح بدحجابی بیانگر استیصال حاکمیت اسلامی است. آن ها می خواهند از این طریق در برابر خواست مدنی و حقوق شهروندی مردم ایستادگی کنند. چنین اقدامی در ایران به معنای درگیر شدن با اکثریت مردم و بویژه نسل جوان است. در این مبارزه آن ها قطعأ شکست خواهند خورد. حالا باید منتظر جریمه مانکن ها در لباس فروشی ها هم شد. امری که در تصاویر مشهد آمده است. ادامهٔ نوشته

منصوره شرف زنان ایران است!

مادران پارک لاله ـ منصوره شرف زنان ایران است!
اکنون هیجده روز است که منصوره بهکیش، از حامیان مادران پارک لاله در زندان اوین بازداشت است. به رسم احترام و برای نشان دادن همبستگی مان با وی و برای این که همواره در یادهای نگران ما و در چشم های پر از دلتنگی مان تصویری از مهربانی هاش دو دو می زند. ما جمعی از دوستان و همران اش، نبض دل هامان را به کلام آوردیم . به امید رهایی هرچه زودترش. ادامهٔ نوشته