جلوي بد حجابي زنان و مردان را بگيريد + عکس های راهپیمائی حجاب اجباری

جهان زن ـ تحمیل آپارتاید جنسی و تلاش برای حاکم کردن پوشش اجباری یکی از مشخصه های حکومت اسلامی است. با این که بیست و شش نهاد، بنیاد، سازمان و وزارت خانه مسئول اجرای طرح تفکیک جنسی و تحمیل حجاب اجباری شده اند، اما تاکنون ره به جائی نبرده اند. برای تکمیل این شکست در هفده تیرماه نیز هوادارانشان را به نام مردم خودجوش به خیابان ها آورده اند تا از پوشش اجباری دفاع کنند. اما این طرح ها شکست خورده است. حکومت اسلامی اگر فکر می کند که مردم طرفدار این سیاست هستند، تنها یک بار و فقط یک بار به طرفداران آزادی پوشش اجازه راهپیمائی بدهد تا روشن شود که طرح هایش تا چه شکست خورده اند. ادامهٔ نوشته

تاریخچه پر ماجرای فوتبال زنان در ایران

جام جهانی فوتبال زنان ۲۰۱۱
تاریخچه پر ماجرای فوتبال زنان در ایران
به گفته‌ی مورخان، زنان نیز از آغاز شکل‌گیری فوتبال این بازی را انجام می‌داده‌اند و این ورزش محبوب هرگز به طور کامل در انحصار مردان نبوده است. اما پابه توپ شدن پرحاشیه زنان در ایران به دهه ۴۰ شمسی برمی‌گردد.دخترانی که شیفته فوتبال بودند برای نخستین بار در تهران و برخی شهرهای بزرگ، بیشتر به عنوان دروازه‌بان و گاهی بازیکن، وارد تیم‌های محلی و خیابانی مردان موسوم به فوتبال «گل کوچک» با توپ‌های پلاستیکی شدند. ادامهٔ نوشته

طرح آپارتاید جنسی، جوهر دیدگاه اسلام در برابر زنان

جهان زن ـ طرح آپارتاید جنسی، در جمهوری اسلامی امر تازه ای نیست. دیدگاه ضد زن در جمهوری اسلامی، امری ایدئولوژیک است نه سیاسی. جوهر تفکر مذهبی اسلامی، جوهری است که زن را ناقص الخلقه، و صغیر می پندارد. باز طرح تفکیک جنسیتی با شدت و حدت بیشتری دنبال می شود. اکنون طرح مجدد و اجرای شدیدتر آن، در چهارچوب درگیری های جناح های حکومتی به جریان افتاده است. ادامهٔ نوشته