طرح آپارتاید جنسی، جوهر دیدگاه اسلام در برابر زنان

جهان زن ـ طرح آپارتاید جنسی، در جمهوری اسلامی امر تازه ای نیست. دیدگاه ضد زن در جمهوری اسلامی، امری ایدئولوژیک است نه سیاسی. جوهر تفکر مذهبی اسلامی، جوهری است که زن را ناقص الخلقه، و صغیر می پندارد. باز طرح تفکیک جنسیتی با شدت و حدت بیشتری دنبال می شود. اکنون طرح مجدد و اجرای شدیدتر آن، در چهارچوب درگیری های جناح های حکومتی به جریان افتاده است. تا جائی که فرد عوامفریبی چون احمدی نژاد روی مقاومت زنان و روشنفکران حساب باز کرده و خود را مزورانه مخالف آن نشان می دهد تا از این طریق بخشی از جامعه را فریب دهد و در برابر سنت گرایان ، جناح خود را تقویت کند. اما نباید فراموش کرد که طرح تفکیک جنسیتی، طرحی جامع از دیدگاه اسلامی این حضرات است. چه جریانات فاشیستی، تمامیت گرا، محافظه کار، سنت گرا، اصلاح طلب سازشکار و اصلاح طلب ضداستبداد  و غیره. سند زیر این را بخوبی نشان می دهد.
طرح تفکیک جنسیتی یا آئین‌نامه‌ حفظ‌ حدود و آداب‌ اسلامی‌ در دانشگاه‌ها!؟

اخیرا اشتیاق و اعلام امادگی وزارت علوم برای اجرای طرح تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها دستمایه و دستاویزی شد تا گروهی به حمایت از آن پرداخته و گروه دیگری با آن به مخالفت برخیزند.

در پی مناقشات ایجاد شده، بعد از مدتی دکتر احمدی نژاد اعلام کرد که با اجرای این طرح مخالف است و از وزرای مربوطه نیز رسما خواست که اجرای آنرا مسکوت بگذارند.

پس از اعلام موضع رئیس دولت، گرچه این قائله تا حدودی فروکش کرد، اما هنوز هم بعضی از موافقان و مخالفان طرح در داخل و خارج از کشور و از طریق تریبون های مختلفی که در اختیار دارند همچنان به اظهار نظر در مورد آن پرداخته و بعضا بر ضرورت اجرائی شدن این طرح اصرار می ورزند.

اما نکته ای که تاکنون کمتر کسی به آن توجه و اشاره کرده است این است که طرح تفکیک جنسیتی دانشگاه ها طرح جدیدی نیست و تصویب کلیات ان ربطی به دولت کنونی ندارد، بلکه در 6 مرداد 1366 به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده و برای اجرا به دولت ابلاغ شده بود.

در زمان تصویب این طرح ترکیب اعضای شورا به شرح زیر بوده است:

سیدعلی خامنه ای رئیس جمهور وقت و رئیس وقت شورا(27/9/63 لغایت 7/4/68)، اکبر هاشمی رفسنجانی بهرمانی(رئیس وقت مجلس و نائب رئیس شورا، محمدرضا هاشمي‌ گلپايگاني‌ وزیر وقت اموزش عالی و دبیر وقت شورا، نصرالله‌ پورجوادي‌ و صادق‌ واعظ‌ زاده‌ منشی های وقت شورا، میرحسین موسوی نخست وزير، وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی(رئیس وقت قوه قضائیه)، مهدوى کنى، سید کاظم اکرمی(وزیر آموزش و پرورش وقت)، سید رضا داورى، محمد رضا هاشمى، علي شريعتمداري، احمد احمدي، عبدالكريم سروش و مصطفي معين

برای اگاهی خوانندگان از جزئیات طرح یاد شده که با عنوان » آئین‌نامه‌ حفظ‌ حدود و آداب‌ اسلامی‌ در دانشگاه‌ها و موسسات‌ آموزش‌ عالی‌» به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده است، در زیر متن کامل آن عینا منتشر می شود:

آئین‌نامه‌ حفظ‌ حدود و آداب‌ اسلامی‌ در دانشگاه‌ها و موسسات‌ آموزش‌ عالی‌ مصوبه 6 مرداد 1366 شورای عالی انقلاب فرهنگی

فصل‌ اول‌

حفظ‌ حدود اخلاق‌ اسلامی‌ در برخوردها و معاشرتها:

1- دانشجویان‌ زن‌ و مرد لازم‌ است‌ در کلاسهای‌ درس‌ در دو ردیف‌ جداگانه‌ بنشینند.

تبصره‌: هرگاه‌ در دانشگاهی‌ جدا کردن‌ کلاسهای‌ مخصوص‌ زنان‌ و مردان‌ میسر باشد و مشکلی‌ از لحاظ‌ بودجه‌ و کیفیت‌ تحصیل‌ به‌ وجود نیاورد کلاسها باید جدا باشد.

2- در بیمارستانهای‌ آموزشی‌ باید کوشش‌ شود که‌ به‌ تدریج‌ بخشهای‌ بیماران‌ زن‌ و مرد از یکدیگر جدا باشد، و همچنین‌ هر جا میسر است‌ در اتاقهای‌ عمل‌ از اختلاط‌ زن‌ و مرد خودداری‌ شود و حتی‌المقدور از کادر پرستاری‌ زن‌ برای‌ زنان‌ و مردان‌ استفاده‌ شود و مسائل‌ شرعی‌ رعایت‌ گردد.

3- در آزمایشگاهها و بخشهای‌ تزریقات‌ هرگاه‌ برای‌ تزریق‌ و پانسمان‌، هم‌ متخصص‌ مرد بود و هم‌ متخصص‌ زن‌، از متخصص‌ مرد برای‌ بیماران‌ مرد و از متخصص‌ زن‌ برای‌ بیماران‌ زن‌ استفاده‌ شود.

4- در محلهای‌ تردد و نصب‌ اعلانات‌ در دانشگاهها، هرگاه‌ احتمال‌ ازدحام‌ رود، باید محلهای‌ جداگانه‌ برای‌ زنان‌ و مردان‌ در نظر گرفته‌ شود.

5- لازم‌ است‌ که‌ دانشجویان‌ زن‌ و مرد از آزمایشگاهها و کارگاهها و سالنهای‌ تشریح‌ و اتاق‌ کامپیوتر و غیره‌ حتی‌المقدور در نوبتهای‌ خاص‌ و به‌ طور جداگانه‌ استفاده‌ کنند.

6- سالنهای‌ طراحی‌ و مدل‌ (آتلیه‌ها) و خود مدلها باید منطبق‌ با شوون‌ اسلامی‌ باشد و محیط‌ کار حتی‌المقدور برای‌ زنان‌ و مردان‌ جدا باشد.

7- دانشجویان‌ زن‌ و مرد لازم است‌ در گروههای‌ مجزا به‌ کارهای‌ گروهی‌ دانشجویی‌ از قبیل‌ انجام‌ پروژه‌ها و طراحی‌ و کارهای‌ عملی‌ و مانند آن‌ بپردازند، مگر اینکه‌ مجزا کردن‌ زن‌ و مرد منجر به‌ مختلف‌ شدن‌ کار با تعطیلی‌ آن‌ گردد.

8- دانشگاهها باید تدابیری‌ اتخاذ کنند تا در محیطهای‌ اداری‌ باتوجه‌ به‌ امکانات‌ موجود از اختلاط‌ غیرضروری‌ زن‌ و مرد تا جایی‌ که‌ منجربه‌ اختلال‌ و تعطیل‌ کارها نشود جلوگیری‌ به‌ عمل‌ آورند.

9- مسئولان‌ مرد باید از منشیان‌ مرد استفاده‌ کنند.

10- در آن‌ قسمت‌ از دانشگاهها که‌ عموم‌ مراجعه‌ کنندگان‌ مرد هستند (از قبیل‌ خوابگاهها) لازم‌ است‌ از کارمندان‌ مرد استفاده‌ شود و در آن‌ قسمت‌ که‌ مراجعه‌ کنندگان‌ زن‌ هستند از کارمندان‌ زن‌.

11- اماکن‌ عمومی‌ مانند قرائت‌ خانه‌ کتابخانه‌ و خوابگاهها و اتاقهای‌ غذاخوری‌ باید از برای‌ زنان‌ و مردان‌ جدا باشد یا برای‌ هر جنس‌ از نوبت‌ جداگانه‌ استفاده‌ شود.

تبصره‌ – برای‌ اماکن‌ ورزشی‌ نوبت‌ استفاده‌ مردان‌ باید جدا از نوبت‌ زنان‌ باشد.

12- روابط‌ میان‌ استادان‌ و دانشجویان‌ و کارمندان‌ باید مطابق‌ با مقررات‌ دانشگاهی‌ و ضوابط‌ اخلاق‌ اسلامی‌ باشد و هرگاه‌ کسی‌ خلاف‌ آن‌ را مشاهده‌ کرد بنابر اصل‌ نهی‌ از منکر به‌ متخلفان‌ تذکر دهد و اگر تذکر او موثر واقع‌ نشد مراتب‌ را به‌ مقامات‌ مسوول‌ دانشگاه‌ اطلاع‌ دهد.

13- زنان‌ در محیط‌ کار و تحصیل‌ باید از پوشش‌ اسلامی‌ استفاده‌ کنند و از پوشیدن‌ لباسهای‌ تنگ‌ و زننده‌ و آرایش‌ و تبرج‌ پرهیز کنند و مردان‌ نیز نباید از لباسهای‌ زننده‌ استفاده‌ کنند.

14- مسوول‌ اجرای‌ این‌ آئین‌نامه‌ روسای‌ دانشگاهها و مدارس‌ عالی‌ خواهند بود که‌ می‌توانند با کمک‌ کمیته‌های‌ انضباطی‌ یا هیاتهای‌ رسیدگی‌ به‌ تخلفات‌ اداری‌ به‌ تخلفات‌ رسیدگی‌ نمایند.

تذکر: فصول‌ بعدی‌ این‌ آئین‌نامه‌ متعاقباً به‌ تصویب‌ شورایعالی‌ خواهد رسید.
منبع وبسایت شخصی اکبر اعلمی

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: