عضویت ۹ میلیون ایرانی در فیس بوک

عضویت ۹ میلیون ایرانی در فیس بوک
در یک بررسی آماری که در فاوا نیوز هم منتشر شده است عددی بین ۶ تا ۱۲ میلیون در نظر گرفته شده است که فکر می کنم عدد۹ میلیون نفر ، عدد قابل قبولی است. به فرض اینکه چنین آماری درست باشد به نظر می رسد کارآمدی فیلترینگ قابل تامل است. ادامهٔ نوشته