هفت روز با زنان؛ مرثیه‌ چشمان منتظر

هفت روز با زنان؛ مرثیه‌ چشمان منتظر

آیدا قجر
 احمد شاملو در «مرثیه» می‌گوید: «مرگ ایشان چندان موهن بود و ارزان که تلاش از پی زیستن به رنج‌بارتر گونه‌یی ابلهانه می‌نمود»، «هفت روز با زنان» این هفته با خواندن رنج‌نامه مادری که از عذاب وجدان شب‌ها و روزهایش را از دست داده، نگاهی دارد به زنان این هفته، از مادر کهریزک تا مرگ زیر چاقوهای عشق! ادامهٔ نوشته

پگاه آهنگرانی در چنگال اطلاعات سپاه

پگاه آهنگرانی در چنگال اطلاعات سپاه
جهان زن ـ سرکوب زنان توسط حاکمیت جمهوری اسلامی، امری تصادفی نیست. امری ایدئولوژیک است. آن ها با زنانی در ایران روبرو شده اند که نزدیک به ۶۰ درصد قبول شده گان دانشگاه هایش دختران جوان هستند. درصد هنرپیشه ها و کارگردانان زن در ایران نسبت به جمعیت کشور در جهان مقام اول را دارد. و حضور زنان در عرصه های مبارزات مدنی و اجتماعی اگر بیشتر از مردان نباشد کمتر نیست و این مسئله ای است هچون خاری در خشم حاکمان اسلامی است. دستگیری پگاه آهنگرانی، مریم مجد و مهناز محمدی تنها به این دلیل است. پرونده سازی های علیه این زنان آگاه، جزئی از سیاست سرکوب زنان توسط امنیت حاکمیت اسلامی است. که باید با تمام قوا آن را محکوم کرد. ادامهٔ نوشته

طرح «امنیت اجتماعی» یا سرکوب مدام زنان؟ + عکس

طرح امنیت اجتماعی یا سرکوب مدام زنان؟
جهان زن ـ باز تابستان است و هجوم نیروهای انتظامی چادر بسر یا کلاه بسر را به جان زنان و دختران انداخته اند. عکس ها را که نگاه می کنی می بینی که چگونه از نوک انگشت پا تا فرق سر را زیر نظر دارند. این شیوه کنترل طالبانی جامعه، شیوه ای فاشیستی است. دخالت در جزئیات زندگی مردم. اما مردم و بویژه زنان کشور خواهان آزادی پوشش هستند. هر کس حق دارد تصمیم بگیرد که جگونه زندگی کند. اما تاریک اندیشی طالبانی این حق را بر نمی تابد. برای رسیدن به جامعه ای آزاد، دمکراتیک همراه با عدالت اجتماعی باید خود را سازمان داد و در برابر نیروهای سازمانیافته سرکوب مقاومت گسترده ای را سازمان داد. این وضعیت توهین آمیز و این دخالت وقیحانه در زندگی مان را نمی توان و نباید تحمل کرد. جوانان دختر و پسر محلات می توانند خود را سازمان داده و در برابر این تعرض مقاومت را شکل دهند. ادامهٔ نوشته