انحراف خاموش ـ واکاوی برخورد های «مردانه»

انحراف خاموش ـ واکاوی برخورد های «مردانه»
«انحراف خاموش» بیان لخت و عور حرکت های زشتی است که هیچ اخلاقی را بر نمی تابد. خود مطلب یک طرف، بیش از هزار و دویست یادداشت زیر آن نیز دردهای فروخورده ای است که هر روز بر ما زنان ودختران این جامعه می رود. جامعه ای که در پناه قانون ، شرع ، عرف، مردسالاری و حاکمیت مردانه ، فضای زن ستیزانه را هر روز بازتولید می کند. ادامهٔ نوشته

تفکیک جنسیتی و تشدید سرکوب علیه زنان

تفکیک جنسیتی و تشدید سرکوب علیه زنان
پریسا آزادیان
رژیم ولایی همواره در تلاش برای ممانعت از ورود دانشجویان دختر به دانشگاهها و تشدید محدودیت های جنسیتی در دانشگاهها بوده است. کلیات طرح تفکیک جنسیتی در دانشگاهها در مرداد ۱۳۶۶ به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید و برای اجرا به دولت وقت ابلاغ شد. اعمال طرح سهمیه بندی جنسی در دانشگاههای کشور بدلیل هراس رژیم از بالاتر بودن درصد دختران دانشجو در ایران نسبت به پسران و به منظور برابر شدن تقریبی تعداد دانشجویان دختر و پسر در دانشگاهها به اجرا درآمد. ادامهٔ نوشته