آمنه باید بگویم که یک قهرمان هستی همین

آمنه باید بگویم که یک قهرمان هستی همین
پهلوانی و قهرمانی به زور بازو نیست. شاید اگر هر کدام از ما به جای تو بودیم, شعله های کینه و انتقام مانند اسیدی که چشمانت را ناجوانمردانه ازت گرفت رحم و شفقت را هم از ما می گرفت و به چیزی کمتر از قصاص راضی نمی شدیم. در جامعه ای که از در و دیوار آن خشونت می بارد چه قدر زیبا نشان دادی که چشم با نقص چشم دیگری بر نمی گردد و فقط خشونتی به خشونت های دیگر می افزاید. ادامهٔ نوشته

پس از سه ماه بازداشت اتهام شوهرم مشخص نیست!

پس از سه ماه بازداشت اتهام شوهرم مشخص نیست!
( کیوان بزرگمهر )
سعید نعیمی عضو شورای سیاست گذاری سازمان دانش آموختگان ایران از روز هجدهم اردیبهشت در بازداشت نیروهای امنیتی در شهر تبریز است. او در کرج و در منزل شخصیش بازداشت شده بود و تاکنون دلیل انتقال وی به تبریز مشخص نشده است. سعیده اسلامی همسر این فعال سیاسی در گفتگو با روز از بلاتکلیفی وی در سه ماه و نیم گذشته خبر داده است. در این گفتگو وضعیت نگران کننده یک خانواده به میان می آید و یک فعال دانشجوئی که اینک از زندانی هم منع می شود. متن گفتگو را بخوانید: ادامهٔ نوشته