اجرای طرح تفکیک جنسیتی در دانشگاه یزد

اجرای طرح تفکیک جنسیتی در دانشگاه یزد
در پی انتشار خبری مبنی بر از سرگیری اجرای طرح تفکیک جنسیتی در دانشگاه فردوسی مشهد که با وجود دستور ظاهری ماه گذشتۀ محمود احمدی نژاد مبنی بر توقف این طرح انجامِ آن صورت پذیرفته دانشگاه یزد نیز مشمول اجرای این طرح شده است! به گزارش صفحۀ فیسبوک فعالان دانشجوئی دانشگاه یزد، طبق کلاس بندی اعلام شده در سیستم کلاسمان دانشگاه یزد در ترم آینده، درس های عمومی دانشکدۀ معارف و بعضی از درس های دانشکدۀ ریاضی تفکیک جنسیتی شده اند. به خواندن ادامه دهید

سه خاطره از مبارزات خانواده ها در سال ۶۷

سه خاطره از مبارزات خانواده ها در سال ۶۷
شوک بزرگی که آذر ۶۷ به ما خانواده های زندانیان واردکرده بود ما را در بهت و ناباوری فرو برده بود.
برای چه اعدام شدند؟
خیلی ها چند ماهی از حکم شان مانده بود حتی چند مورد داشتیم که حکم شان تمام شده بود!!!
مستاصل بودیم نمی دانستیم چکار باید بکنیم… تا اینکه زمزمه هایی شنیدیم که باید برویم جلوی دادگستری و اعتراض کنیم…
صبح روز 5 دی ماه ۶۷ که یک روز برفی بود جلوی در دادگستری جمع شدیم خیلی از مادرها و همسرها آمده بودند و در بسته بود. به خواندن ادامه دهید

خاطرات عفت ماهباز از کشتار تابستان سال ۶۷

خاطرات عفت ماهباز از کشتار تابستان سال ۶۷
اواخر تیرماه ۱۳۶۷ بود که خبر رسید ملاقات قطع می شود اما بند ما هنوز ملاقات داشت، منیر رجوی را برای دیدن بچه هایش به خانه فرستاده بودند، تا آن سال مقررات غیر رسمی زندان این بود که به بعضی از بچه های تواب مرخصی داده می شد و آنها می توانستند به مرخصی و دیدار خانواده شان بروند ولی منیر رجوی جزو سر موضعی های مجاهدین بود، به خواندن ادامه دهید

به احترام شبنم

به احترام شبنم
(مهران عباس زاده )
آبان 85 بود، من یک دانشجوی ترم اولی بودم با سری پر از باد و افکار ابتدائی و خام از فعالیت یا حتی مبارزۀ سیاسی، اولین بار شبنم را توی دفتر انجمن اسلامی دانشگاه تربیت معلم دیدم، رفته بودم عضو انجمن بشوم و به آرزوئی برسم که از روز اول درس خواندن برای کنکور داشتم: فعالیت سیاسی به عنوان یک دانشجو. رفتار شبنم جوری بود که انگار سال هاست عضو انجمن است، چند ماه بعد بود که فهمیدم شبنم فقط چند هفته زودتر از من وارد انجمن شده است به خواندن ادامه دهید

دوراهي سكوت يا رسوايي

قربانيان تجاوز ، نيازمندبازسازي رواني هستند
دوراهي سكوت يا رسوايي
فريده عباسي
مي‌خواهد از همسرش جدا شود يا بهتر است گفته شود، شوهرش ديگر حاضر نيست با او زندگي كند. شوهرش مي‌گويد، با زني كه افسرده و عصبي است و از او تمكين نمي‌كند، نمي‌تواند زندگي كند. اما زن نمي‌خواهد زندگي‌اش را از دست بدهد. مي‌گويد ترجيح مي‌دهد، اگر شوهرش او را طلاق مي‌دهد، فكر كند او فقط افسرده و عصبي است تا اينكه بفهمد او بعد از اينكه مورد تجاوز قرار گرفت، اينچنين شد. به خواندن ادامه دهید

آرش دو ساله قربانی جدید کودک آزاری

آرش دو ساله قربانی جدید کودک آزاری
هنوز خبر تلخ دختر مریانجی، کودکی پنج ساله که قربانی کودک آزاری شده بود در اذهان عمومی کمرنگ نشده که این بار پسر بچه‌ای دو ساله میهمان ناخواندۀ بیمارستان بعثت در همدان شد تا «آرشی» دیگر قربانی ناآگاهی ناپدری معتادش شده باشد. به خواندن ادامه دهید

نه ماه زندان برای مهرنوش اعتمادی و هایده تابش

نه ماه زندان برای مهرنوش اعتمادی و هایده تابش
مهرنوش اعتمادی و هایده تابش به 9 ماه حبس تعلیقی محکوم شدند. صبح دیروز هفتم شهریور ماه دادگاه نهائی مهرنوش اعتمادی و هایده تابش از فعالان کمپین یک میلیون امضا در اصفهان برگزار شد. به خواندن ادامه دهید