رنجنامۀ بهار ایقانی دانشجوی ۱۹ سالۀ اخراجی دانشگاه باهنر کرمان

رنجنامۀ بهار ایقانی دانشجوی ۱۹ سالۀ اخراجی دانشگاه باهنر کرمان
«هر گاه غمی دارید، آزار می بینید، به شما جفا می کنند و ستم روا می دارند شما بزرگوار و دلیر و مهربان باشید.» یادم می آید بچه که بودم همیشه روی تخت در حیاط دراز می کشیدم و ستاره ها را می شمردم، دوست داشتم دستانم را بلند کنم و ستارۀ خودم را همان که پرنورتر از بقیه بود از آسمان بردارم! پدرم می گفت: باید ستاره شناس شوی تا بتوانی آنها را برداری! می خندیدم، می گفتند برای ستاره شناس شدن باید زیاد تلاش کنی، پدرم می گفت: وقت شما دیگر درست خواهد شد، مادرم می گفت: انشاء الله. به خواندن ادامه دهید

بهناز شرقی نمین را در ۲۷ اسفند چگونه دژخیمان رژیم با له کردن سرش کشتند؟

بهناز شرقی نمین را در ۲۷ اسفند چگونه دژخیمان رژیم با له کردن سرش کشتند؟
جهان زن – ۲۷ اسفندماه سالگرد کشته شدن ددمنشانۀ بهناز شرقی نمین به دست دژخیمان رژیم ولایت فقیه در سال ۱۳۶۱ است، همه می دانند که حاج داود رحمانی دژخیم سرشناس رژیم گدایان مفت خور که هزاران تن به ویژه زن ها را کشته و شکنجه کرده است در سال ۱۳۶۱ رئیس زندان قزلحصار بود، به خواندن ادامه دهید

اکبر هنوز در کوما است

اکبر هنوز در کوما است
( منیره برادران )
یک سال پیش بود، ۱۱ مارس روز فاجعۀ فوکوشیما که اکبر شالگونی بعد از یک عمل مغزی به خواب کوما رفت، او همچنان بی حرکت روی تخت بیمارستان دراز کشیده است، اگر بیدار بود حتماً می آمد فرانکفورت که در افتتاح نمایشگاه «امید نام من است» شرکت کند، یادگارهای زیبائی که او در زندان برای دخترش شهره و همسرش ثریا درست می کرد در جعبه های این نمایشگاه جا گرفته اند به خواندن ادامه دهید

محکومیت فرانک فرید فعال تبریزی حقوق زنان به زندان و جریمه

محکومیت فرانک فرید فعال تبریزی حقوق زنان به زندان و جریمه
شعبه ۱۰۴ جزائی تبریز و شعبه یکم دادگاه انقلاب تبریز فرانک فرید فعال حقوق زنان را به ترتیب به ۹۱ روز حبس تعزیری و ۱۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد، بنا به اطلاع گزارشگران «هرانا» شعبه ۱۰۴ جزائی تبریز فرانک فرید فعال حقوق زنان را به اتهام اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در اعتراضات مردمی به رد طرح دو فوریتی مجلس در آبرسانی به دریاچۀ اورمیه و تحریک تجمع کنندگان به ادامۀ اعتراض به ۹۱ روز حبس تعزیری محکوم کرد، به خواندن ادامه دهید