کنار خانواده بودن در نوروز حق همۀ زندانیان سیاسی است

نامه ای با بیش از ۴۴۰ امضا: کنار خانواده بودن در نوروز حق همۀ زندانیان سیاسی است
جمعی از فعالان حقوق زنان و فعالان حقوق بشر با نوشتن بیانیه ای که به امضای بیش از ۴۴۰ فعال اجتماعی و سیاسی رسیده است خواستار این شده اند که زندانیان سیاسی نوروز را در کنار خانواده هایشان به سر ببرند، متن نامه و امضاها به شرح زیر است : به خواندن ادامه دهید