از این شکنجه گاه به آن شکنجه گاه فرج است!

از این شکنجه گاه به آن شکنجه گاه فرج است!
( فخرالسادات محتشمی پور )
هوا بهاری شده، ترانه سرائی پرندگان نشاط دیگری یافته و جوانه های تازۀ بوته های رز به زندانی ها نوید رویش دوبارۀ طبیعت را می دهد، پیرزن باز هم خسته از همۀ کارهای شب عید سر سفرۀ هفت سین به خواب رفته و عمونوروز در این سفر نوروزی خود باز هم دلش نیامده او را از خواب ناز بیدار کند، یک گل بهاری خوش رنگ کنار چارقد پیرزن تنها نشانۀ حضور عمونوروز است وقتی که او باز هم از خواب نا به هنگام خود بیدار می شود و من در آستانۀ بهاری متفاوت گوشه، گوشۀ سلول کوچک خود را نظافت می کنم، به خواندن ادامه دهید

درخواست گروهی از هنرمندان برای آزادی تهمینه منزوی

درخواست گروهی از هنرمندان برای آزادی تهمینه منزوی
جمعی از عکاسان و هنرمندان ایرانی با انتشار نامه ای به بازداشت تهمینه منزوی عکاس ایرانی اعتراض کرده اند و خواستار آزادی او شدند، خانم منزوی عکاس مستقل ایرانی در روز ٣٠ بهمن ١٣٩٠ در محل کارش بازداشت شد و به گفتۀ امضا کنندگان این نامه در این مدت از حق داشتن وکیل محروم بوده است! به خواندن ادامه دهید