داستان وفا کودک مژگان عمادی + عکس

داستان وفا کودک مژگان عمادی + عکس
اسم این كودك بهائی وفا است، او در كشور ایران و در شهر شیراز زندگی می كند، با این كه بیش از ۷ سال از سن او نگذشته اما تبعیض، خشونت و بی عدالتی را بارها در زندگی خود تجربه كرده است! كلاس اول كه می خواست در یك مدرسه نام نویسی كند والدینش همۀ مدرسه های اطراف خانه شان را زیر و رو كردند تا یكی از آنها حاضر شد این پسر باهوش و مؤدب را ثبت نام كند، به خواندن ادامه دهید

ایران در سال ۹۰ زندان زنان

ایران در سال ۹۰ زندان زنان
( نعیمه دوستدار )
از اسفند ۱۳۸۹ خورشیدی تا اسفند ۹۰ فقط ۳۶۵ روز است اما در همین ۳۶۵ روز شمار زیادی از زنان فعال سیاسی – اجتماعی با اتهام های گوناگون توسط نهادهای امنیتی ایران بازداشت شدند و مجموع احکام صادره برای آنها یا تعداد روزهای بازداشتشان از ده ها سال فرا‌تر است! به خواندن ادامه دهید