والدین آزادیخواه و کودک‌آزاری دولتی

والدین آزادیخواه و کودک‌آزاری دولتی
صبا واصفی
وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران به بهانه اجرای طرح امنیت ملی ایران اسلامی، حق مسلم کودکی را که والدینش فعالیت سیاسی یا مدنی دارند برای زیستن در امنیت زایل کرده است؛ حقی که تحت هیچ شرایطی باطل شدنی نیست. ادامهٔ نوشته

به بهانه خودکشی دو کارگر در آستانه روز کارگر : بابا جان ندارد

به بهانه خودکشی دو کارگر در آستانه روز کارگر : بابا دیگر جان ندارد
دیگر خسته شده بود و توان ادامه دادن نداشت، هر لحظه در ذهنش و نجوای درون، هزاران دلیل و بهانه به خاطر تصمیمی که گرفته بود، ‌می‌آورد. تصمیم سختی بود؛ شاید از این می‌ترسید که دخترش بعدها از او به عنوان ترسو و بزدل یاد کند،‌ نگران سرنوشت پدر و مادر پیر و بیمارش بود و به فکر آینده همسر. ادامهٔ نوشته