خودکشی سمانه مرادیانی، شاعر و مترجم جوان

جهان زن ـ سمانه مرادیانی، شاعر و مترجم جوان و نویسنده وبلاگ قربان-گاه، خودکشی کرد سمانه مرادیانی، شاعر و مترجم، متولد سال ۱۳۶۶ در تبریز، دررشته حقوق دانشگاه تهران پذیرفته شده بود و دانشجوی سرگردان حقوق بود که تصمیم به تغییر رشته به فلسفه می‌گیرد. سمانه در آخرین روزهای اردیبهشت امسال ۱۳۹۱ در ایران، دست به خودکشی می‌زند و در تبریز به خاک سپرده می‌شود. وی نویسنده وبلاگ قربان-گاه بود
به نوشته وبسایت » شهرگان » از او ترجمه‌هایی در حوزه فلسفه، روانکاوی و نمایشنامه به‌ جا مانده‌است. کتاب «ساختار روانشاسی فاشیسم» اثر ژرژ باتای، چهار روز پس از درگذشت خانم مرادیانی و پس از آنکه ماه ها به دلایل نامعلوم از سوی ناشر بایگانی شده بود، همزمان با برپایی بیست و پنجمین نمایشگاه کتاب تهران به بازار نشر آمد.سمانه مرادیانی، متونی از برخی روشنفکران و متفکران دیگر از جمله کتی آکر، آنتوان آرتو، فروید، ژیژک و مارسل موس را نیز به فارسی ترجمه کرده بود.سمانه همچنین از فعالان حقوق بشر و مسائل زنان بود که در تجمع هشتم مارس 1386 در تهران همراه با مارال فرخی، گیتا احمدی، مونا فیاض‌بخش و ناهید نوروزی بازداشت و روز بعد، پس از گذران يك شب در بازداشت‌گاه وزرا، با قید ضمانت آزاد می‌شود. سمانه همچنین از فعالان حقوق بشر و مسائل زنان بود که در تجمع هشتم مارس 1386 در تهران همراه با مارال فرخی، گیتا احمدی، مونا فیاض‌بخش و ناهید نوروزی بازداشت و روز بعد، پس از گذران يك شب در بازداشت‌گاه وزرا، با قید ضمانت آزاد می‌شود.
از کیهان لندن، کیهان آنلاین:
خودکشی یک شاعر و مترجم 24 ساله
سمانه مرادیانی
17 اردیبهشت- کیهان آنلاین- سمانه مرادیانی شاعر و مترجم 24 ساله با قرص برنج به زندگی خود خاتمه داد. سمانه مترجم کتاب «ساختار روانشناختی فاشیسم» نوشته «ژرژ باتای» نویسنده و روانشناس ضدفاشیست فرانسوی است که در سال 1962 در سن 65 سالگی درگذشت.
به گزارش دوستان سمانه مرادیانی، وی که متولد سال 1366 در شهر تبریز بود، در نیمه اول اردیبهشت در تهران دست به خودکشی زد و در بیمارستان لقمان تهران جان باخت. سمانه در تبریز به خاک سپرده شد.
به نوشته سایت «شهرگان» سمانه مرادیانی که نخست در رشته حقوق دانشگاه تهران پذیرفته شده بود، رشته خود را به فلسفه تغییر داد. از سمانه ترجمه هایی در زمینه فلسفه، روانکاوی و تئاتر به جا مانده است. سمانه مرادیانی از فعالان حقوق بشر و حقوق زنان بود که در گردهمایی هشتم مارس 1386 به همراه دوستانش بازداشت و روز بعد آزاد شد.
ـــــــــــــــــــــ
آخرین نوشته ی او به نقل از وبلاگ خودش
ون گوگ در مقام پرومته

ژرژ باتای

برای رشید پور و دیگران.

چگونه است که چهره های برجسته، با اطمینان از قدرت باور و اقناع خویش، در میان ما پدیدار می گردند؟ چگونه است که در میانه ی ملغمۀ امکان های بی حد، اشکالی منحصر به فرد قوام می گیرند، تلألؤیی نابه هنگام از خود ساطع می کنند، نیروی مجاب کننده ای که هر گونه تردیدی را به دور می افکند؟ این طور به نظر می رسد که چنین واقعه ای به دور از هیاهوی جماعت رخ می دهد. به تقریب، همگان متفق القول اند، آن گاه که فرد به غور و تعمّقی مدید در تماشای یک تابلوی نقاشی می ایستد، معنا یا اهمیت تابلو به هیچ وجه ربطی به صحه گذاشتن هیچ کس دیگری بر آن، ندارد.

بی شک، این نظر حاکی از نفی و انکار هرآن چیزی است که آشکارا در مقابل بوم های نقاشیِِ قرار یافته در نمایشگاه نمایان می شود؛ آنجا تماشاکننده به دنبال لذّت بریِ خویش نیست، بل در تلاش برای اظهارنظر و بیان قضاوت هائی است که از سوی دیگران از وی انتظار می رود. با این حال، در بازگو کردنِ فقر نظریِ غالب بازدیدکنندگان و خوانندگان° خِیری، و ضرورتی، نیست. ورای محدودیت های پوچ و یأس آور فرهنگ و عرف عصر حاضر و حتی در میانه ی پریشان فکریِ کم حوصله و شتابزده ای که نقاشی ها و نام ون گوگ را به محاصرۀ خویش درآورده اند، جهانی می تواند گشوده گردد – جهانی که در آن آدمی دیگر جماعت را از روی خشم و عداوت کنار نمی زند، موجودی انسانی، که با ژستی سرخوشانه، کت زمستانیِ سنگین و پلاسیده ی خود را به دور می افکند.

چنین کسی، بی کُت، که با فشار جماعت به پیش رانده می شود – بیش تر معصومانه، تا تحقیرگر – نمی تواند به بوم های تراژیک، به مثابۀ نشانه های دردبار و ردّپای مشهودِ هستیِ ونسان ون گوگ، بی هیچ دهشتی، نگاه کند. ممکن است آن کس، با این همه، عظمتی را احساس کند که خود آن را بازنمائی می کند، اما نه به تنهائی، در خویشتن خود: او در هر لحظه، آرام و سبک، زیر بار سنگینیِ فلاکتی جمعی می لغزد و تلوتلو می خورد – اما نه به تنهائی، در خویشتن خود، بل تا آنجا که، در برهنگیِ خود، بار امیدهای به زبان نیامده ای را به دوش می کشد؛ امیدهای به زبان نیامده برای همگی آنانی که تمنّای زندگی دارند و آنها که، همچنین، در آرزوی رهانیدن زمین از قدرتی هستند که هیچ قرابتی با اوی نقّاش ندارد. دهشتی که چنین مردی احساس کرد، آکنده از عظمتی تماماً از آنِ آینده، می تواند خنده دار شود – حتی، گوش، روسپی خانه، و خودکشیِ «ونسان» خنده دار [می شود]؛ مگر او تراژدی انسان را ابژۀ یگانۀ تمام زندگانی اش نکرد؟ چه در لابه ها، قهقهه، عشق، یا حتی در تقلّا؟

قهراً، او می بایست تا سر حدّ قهقهه از شعبدۀ قدرتمندی حیرت می کرد که وحشیان، بی تردید، برای برپا داشتن آن نیاز به جماعتی داشتند همگی مست لایعقل، هیاهوئی لاینقطع، و ضرب گرفتن بر طبل هائی بسیار. چرا که این صرفاً گوشی خون آلود نبود که ون گوگ آن را از سر خود بُریده بر آن «خانه» نهاد (تصویر دردسرساز، ناشیانه، و کودکانه ای که از جهان برای دیگران به نمایش می گذاریم). ون گوگ، که در سال 1882 فهمید بهتر است پرومته باشی تا ژوپیتر، از درون خویش، غیر از یک گوش، چیزی کم تر از یک خورشید نکَند.

بر خلاف اینها، هستی انسان مستلزم ثَبات و دوام چیزها است. نتیجه° آشفتگی و تزلزلی است در هزینه کردن هنگفت و گزاف قدرت؛ چنین هزینه کردنی، چه در طبیعت یا در انسان، شدیدترین تهدید ممکن را بازنمائی می کند. احساس های تحسین و شگفتی، و وجد و حالِ ناشی از آنها نیز به همین سیاق بدان معنا هستند که ما مایل ایم آنان را از دور تحسین کنیم. خورشید به روال متعارف متناظر با آن وسواس خاطر محتاطانه است. خورشید° تماماً تابندگی، هدر رفتن بی حدِّ گرما و نور، شعله، و انفجار است؛ اما پرت و دورافتاده از آدمیان، آنان که می توانند در امنیت و آسایش از ثمرات این آشوب عظیم لذتی به کف آرند. آن استحکامی که خانه های سنگی و پله های مردمان را محافظت می کند به زمین تعلّق دارد (دست کم بر سطح آن، چرا که دفن شدگان در ژرفناهای زمین التهاب گدازه هایند).

گذشته از اینها، باید گفته شود که پس از شب دسامبر 88، وقتی، گوش او در خانه ای که به آن آمد با تقدیری مواجه شد که هنوز بر ما پوشیده است (فرد تنها قادر است به طور تیره و تاری قهقهه و دستپاچگیِ متعاقب چنین تصمیم گنگ و ناشناخته ای را تصوّر کند)، ون گوگ معنائی به خورشید داد که تا به آن روز نداشت. او خورشید را به عنوان بخشی از یک دکور وارد بوم هایش نکرد، بلکه همچون جن گیری که با رقص اش، آرام آرام، جماعت اطراف را برمی انگیزاند، آن را همراه حرکت هایش به بوم ها منتقل نمود. در آن لحظه تمام نقاشی او دست آخر چیزی جز تابندگی، انفجار و شعله نمی بود، و خودش، بی خویش شده در وجدوحال ناشی از مواجهه با یک منبع زندگیِ تابنده، درحال انفجار، و شعله ور. وقتی این رقص خورشیدی شروع شد، در یک آن، خود طبیعت به لرزه افتاد، گیاهان به درخششی شکفتند، و زمین مانند دریائی متلاطم در خود موج زد و از خود سرریز کرد؛ و بدین گونه، از ثَبات شالودۀ چیزها چیزی باقی نماند. مرگ به وضوح آشکار شد، همچون خورشیدِ سربرآورده از خون دستی زنده، در حفرۀ استخوان های نقش بسته در تاریکی. تابلوی «گل آفتابگردان» ون گوگ، با گل هائی سایه روشن، و با صورت یأس بارِ پرتوئی باریک – تشویش؟ سیطره؟ – نقطۀ پایانی بر قدرت گزاف قانون تغییرناپذیر، بنیان ها، و هر آن چیزی نهاد که چهرۀ اشمئزازبرانگیزِ بطالت تدافعی شان را بر تمامی صورتک ها می گسترند.

با این وجود، این انتخاب منحصر به فرد خورشید نباید موجب خطائی پوچ گردد؛ بوم های نقاشی ون گوگ – نه بیش از پرواز پرومته – بر حاکمیتِ از راه دور آسمان گواهی نمی دهند، و خورشید تا آنجا سیطره دارد که با به تصویر درآمدن اش به تسخیر درآمده است. زمین، (که پنداری تنها گسترش سطح ملالت بار آن، مصون از هر تغییری، ضروری بوده است)، بی شناختی از قدرت دورادور این آشوب بهشتی، همچون دختربچه ای که به ناگهان از دیدن هرزگی پدرش مبهوت و بعد به تأسی از او هرزه و گمراه می شود، مدام در این اتلاف و درخشش انفجاری، بزرگ و بزرگ تر می گردد.

عظمت شکوه مند و سرور انگیز نقاشی ون گوگ در این نکته نهفته است. این نقاش، بیش از هر نقاش دیگری، حسِ آن گل هائی را داشت که سرمستی و انحراف شادخوارانه و لذّت بخش روی زمین را بازنمائی می کنند – گل هائی که می شکفند، پرتوئی از خود ساطع می کنند، و سرهای سوزان شان را به سوی پرتوهای لجوج خورشیدی می گردانند که آنها را خواهد پژمرد. در این زایش سهمگین چنان آشوبی برپا است که انسان را به قهقهه وا می دارد؛ چطور می توان از این زنجیرۀ گره ها که چنین قاطع و مستحکم گوش، تیمارستان، خورشید، مجلس عیش و نوش، و مرگ را به هم پیوند می زند غافل بود؟ ون گوگ با لغزاندن تیغی گوش خود را برید؛ و بعد آن را به روسپی خانه ای که می شناخت برد. دیوانگی او را، همچون رقصی تند و بی امان که به شادمانی جمعی دامن می زند، بر انگیخت. درخشان ترین تابلوهایش را نقاشی کرد. مدتی در تیمارستانی محبوس ماند، و یک سال و نیم پس از بریدن گوش اش، خود را کشت.

حال که وقایع چنین به پیش رفته اند، دیگر چه معنائی برای هنر یا نقّادی باقی می ماند؟ اصلاً می توان ادعا کرد که در چنین شرایطی، هنر به خودی خود دلیل هیایوی جمعیت های درون تالارهای نمایشگاه ها است؟ ونسان ون گوگ نه به تاریخ هنر، که به اسطورۀ دهشت بار هستی ما انسان ها تعلق دارد. او جزو آن دستۀ نادر مردمانی است که، در جهانی که با ثَبات و خواب طلسم شده است، به ناگهان به «نقطۀ جوش» موحشی رسید که بدون آن هر آن چه دعویِ دوام دارد بی روح و کسالت بار شده، زایل می گردد. چرا که این «نقطۀ جوش» نه تنها برای ون گوگ که به آن نایل شد، بل برای همگان معنا دارد، حتی اگر این همگان هنوز درنیافته باشند که این نقطه ی جوش تقدیر حیوانیِ انسان را به درخشش، انفجار، و اشتعال پیوند زده ، و تنها بدین طریق، به قدرت می رساند.

4 پاسخ

  1. انديشه ها ي بسياري هستند كه در خاك خويش ارام بخواب ميروند و بيداري را هديه ميكنند چه بسا هستند ادميان بيداربخواب رفته را ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،مرگ يكي از قوانين طبعيت است بايد انرا پذيرا باشيم روحش شاد

  2. یادش گرامی باد, در ایران هیچگاه تا این میزان سکته و خودکشی وجود نداشت که در جمهوری اسلامی . این رژیم پست و یاغی از بدو ورود خمینی دجال ، بنابودی تمامی ساختارهای کشور و کشتن شهروندانش کمر گماشت و در این راه هم از هیچ جنایت و رذالتی کوتاهی نکرد.این حرامیان با وقاحت خاصی که دارند خود را ایرانی و مخالفین و میهندوستان واقعی را وطن فروش مینامند و انسان در شگفت است ، این همه وقاحت و بی شرمی را از کجا می آورند، ولی باید بدانند، عمردین و خرافات در ایران بسر آمده و دیری نخواهد پایید، مردم ایران آنها را همراه آن تازی نامه شان یکبار و برای همیشه به اعماق زباله دانی تاریخ گسیل خواهند داد!!..نابود باد جهالت و خرافات, درود بر آزادی .

  3. چرا دختری بااین هوش وذکاوت درامرفلسفه وهنراقدام به کاری می کند که انسان های ضعیف می کنند ماندن ومبارزه کردن درعرصه اجتماعی وسیاسی شخصیت قدرتمند فرد را بیان می کند متاسفانه درفلسفه گاهی اوقات دچار بیماری نهیلیستی می شویم وپوچی گرایی ادامه راهمان می شودکه نهایتش رسیدن به بن بست فکری وانجام اقدام عجولانه است تنها حسی که به من دست می دهد تاسف است بخاط اینکه بودنش مفیدتر بود وبارفتنش فقط ماراازنوشته ها وتفکراتش محروم کرد.یاد وخاطره اش گرامی باد.

  4. افسوس و صد افسوس تا به کی باید شاهد مرگ کسانی باشیم که می توانند روزی معرف دانش و فرهنگ کشورمان باشند؟!استبداد و دیکتاتوری این نظام 70 میلیون قربانی دارد…!

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: