شیرخوارگان در چنبره تبلیغات مذهبی

جهان زن ـ تلاش حکومت دینی برای تحمیل افکار و عقاید خود به جامعه در سی و چند سال گذشته با شکست سنگینی روبرو شده است. در چند سال پیش، برای جلوگیری از گسترش این شکست، تبلیغات خود را روی مدارس متمرکز کردند و حالا به سراغ شیرخوارگان رفته اند. به خواندن ادامه دهید

«… لكن اينگونه نباشد كه ما ارتحال كنيم و شما عشق و حال…!»

«… لكن اينگونه نباشد كه ما ارتحال كنيم و شما عشق و حال…!»
پنج روز تعطیلی در ایران و اعتراض خمینی به سران حکومت !
امسال هم دولت اسلامی با تعطیل کردن شنبه تعطیلات را از پنج شنبه تا دوشنبه، به مدت پنج روز گسترش داد که در پیامک های مردم از آن را «ارتحال هالیدی» می نامند و از مواهب تعطیلی ها استفاده می کنند. این تعطیلات با سفرهای تفریحی مردم همراه شده است که با اعتراض خمینی روبرو شده و این اعتراض به در پیامک های تلفنی مردم انعکاس یافته است. متن زیر نگاهی است که «ارتحال هالیدی». به خواندن ادامه دهید