پيشکش به آزاده و فرداد ـ به بهانه ی زندانی شدن دکتر فريبرز رئيس دانا!

پيشکش به آزاده و فرداد
به بهانه ی زندانی شدن دکتر فريبرز رئيس دانا!
شهين نوروز ( رئيس دانا )
هنوز سر کوچه نرسيده بود، که دلمان گرفت و برايش تنگ شد. سيزده روز پيشمان بود. به دعوت دانشگاه يورک و برای شرکت در کنفرانسی آمده بود. صبح زود بيدار ميشد و پيش از بساط صبحانه سخنرانيش را مرور ميکرد، و زمان ميگرفت که بيش از بيست دقيقه طول نکشد، و ضمنن حق مطلب را هم ادا کرده باشد. از در که ميخواستيم بزنيم بيرون نگاهی شرمگينانه به سرتاپايش ميکردم تا مطمئن شوم که لکی روی لباسش ، به خواندن ادامه دهید

چهارده میلیون خانواده «زن ذلیل» در ایران و فریاد مردان تحت ستم!!

چهارده میلیون خانواده «زن ذلیل» در ایران و فریاد مردان تحت ستم!!
شبکه ایران زنان – روز دوشنبه ۲۱ آذر ماه ۱۳۹۰، گروه مطالعات زنان انجمن جامعه شناسی، جلسۀ نقد و بررسی کتاب «زن ذلیل: زنان سلطه جو، مردان سلطه‌پذیر» نوشتۀ دکتر بیوک محمدی را با حضور نویسنده کتاب برگزار کرد. در این جلسه شهلا اعزازی، شیوا دولت آبادی، امیلیا نرسیسیانس و محمد امین قانعی راد به نقد و بررسی کتاب «زن ذلیل» پرداختند. به خواندن ادامه دهید

تاثیر مهاجرت فعالان بر جنبش زنان

در گفتگو با چندتن از فعالان بررسی شد
تاثیر مهاجرت فعالان بر جنبش زنان
تهیه و تنظیم : سمانه موسوی
کانون زنان ایرانی – آیا مهاجرت فعالان به خارج از ایران، سبب افول جنبش زنان شده است یا بالعکس سبب تقویت این جنبش شده است؟ این سئوالی است که اینروزها در پی مهاجرت گسترده فعالان جنبش های مدنی از جمله زنان مطرح است و تاکنون جسته و گریخته پاسخ ها و استدلالهای گوناگون و گاها متضادی در پی داشته است. به خواندن ادامه دهید

نوشین احمدی خراسانی به یک سال حبس تعلیقی محکوم شد

نوشین احمدی خراسانی به یک سال حبس تعلیقی محکوم شد
کانون زنان ایرانی – نوشين احمدی‌خراسانی، فعال حقوق زنان و از بنیانگذاران مرکز فرهنگی زنان به اتهام تبليغ عليه نظام و اقدام عليه امنيت ملی به يکسال حبس تعليقی محکوم شد. فريده غيرت، حقوقدان و وکيل خانم احمدی‌خراسانی به خبرگزاری ايسنا گفت که اين حکم از سوی دادگاه انقلاب صادر شده و مدت زمان تعليق آن ۵ سال است. به خواندن ادامه دهید

زنی با قامت بلند، قدم های استوار و سیگاری در دست؛ در اندوه مرگ سیما کوبان

زنی با قامت بلند، قدمهای استوار و سیگاری در دست؛ در اندوه مرگ سیما کوبان
نیلوفر بیضایی
نویسنده و کارگردان تئاتر
نه هم نسل اویم و نه دوست صمیمی اش بوده ام. نوجوانی بودم سیزده، چهارده ساله و در آن زمان درگیر باورهای انقلابی ام و به پیروی از مرادان سیاسی آن زمانم در حال توجیه «ضد امپریالیستی» بودن حاکمان، هر چند صابون زندان و فحشهای رکیک و رفتارهای ضد انسانی شان در همان سن بر تنم خورده بود. در آن دوران نوعی دگماتیسم بر ما حاکم بود که بحث و جدل با ما را بی معنی می کرد. به خواندن ادامه دهید