به مناسبت «سالروز همبستگی زنان ایران»: ارزش هسته ای جنبش زنان در جامعه مدنی

به مناسبت «سالروز همبستگی زنان ایران»: ارزش هسته ای جنبش زنان در جامعه مدنی
منصوره شجاعی
مدرسه فمینیستی: جامعه مدنی  مفهوم نوینی است که از اوایل قرن هفدهم تا نوزدهم پدید آمد. در تعریف از جامعه مدنی نخستین نقل از هگل فیلسوف آلمانی است. هگل  را عموما در زمره نخستين نظريه پردازانی می دانند که دولت را از جامعه مدني متمایزمی کند. جامعه مدني در فلسفه هگل، «دقيقه اي ميان خانواده و دولت» است. هرچند روایات زیادی در تعریف جامعه مدنی ازسوی فلاسفه و جامعه شناسان در دست است اما در این میان آنچه بیش از همه جاافتاده است، تعریف مدرسه اقتصاد لندن است: «جامعه مدنی به بستری از کردارهای مشترک غیر تحمیلی گفته می‌شود که حول منافع، اهداف و ارزش‌های مشترک شکل می گیرد. قالب‌های نهادینه آن با دولت، خانواده و بازار متفاوت هستند…» به خواندن ادامه دهید

ماه خرداد و تجربه های زنانه

ماه خرداد و تجربه های زنانه
فاطمه فرهنگ خواه
مدرسه فمینیستی:
اوایل خرداد سال 1384 است، سالی که قرار است آقای سید محمد خاتمی صندلی ریاست جمهوری را به فردی دیگر واگذار کند. «هم‌‌اندیشی فعالان جنبش زنان»  که در سال 1382 توسط طیف گسترده ای از زنان فعال تشکیل شده بود، تصمیم گرفت از فضایی که معمولا قبل از انتخابات برای تبلیغات کاندیداها گشوده می شود استفاده کند و مطالبات حقوقی زنان را که هم‌‌چنان از دولت های گذشته بی‌‌پاسخ مانده بود را به عرصه عمومی بکشاند. در حقیقت زنان به رئیس جمهور آینده بگویند که: آقای رئیس جمهور زنان را هم به عنوان نیمی از جمعییت کشور فراموش نکنید و برنامه های خود را در این حوزه هم ارائه دهید. به خواندن ادامه دهید