زنان شاعر در ادبیات معاصر ایران

زنان شاعر در ادبیات معاصر ایران: فهرست نام زنان شاعر
گردآوری: محمد ربوبی
مدرسه فمینیستی: مجموعه فهرست مفصل نام زنان شاعر، توسط آقای محمد ربوبی گردآوری و تنظیم شده است. افزون بر گردآوری فهرست نام شاعران زن و عنوان مجموعه شعرهایشان، آقای ربوبی مقدمه ای نیز بر این فهرست نگاشته اند که در زیر می خوانید، اما به واسطه حجم زیاد فهرست زنان شاعر، ناگزیر شدیم که آنرا به صورت فایل «پی. دی. اف» منتشر کنیم. بنابراین علاقمندان برای مطالعه این فهرست می توانند به این لینک مراجعه فرمایند به خواندن ادامه دهید

توانمندسازی زنان، نوشتن و مبارزه

توانمندسازی زنان، نوشتن و مبارزه
نویسنده: نوال السعداوی
مترجم: گلناز ملک
چکیده
«هروقت احزاب سیاسی با پشتوانه‌ی مذهبی یا گروه‌های مذهبی با جهت‌گیری سیاسی به قدرت می رسند اول از همه زنان را مورد زجر و ستم قرار می‌هند. جهت پیکان خشونت مستقمین به سمت زنان است. با حجاب گذاشتن بر بدن‌شان و روح‌شان. عده‌ای گمان می‌کنند که زنان را وادار به رعایت حجاب کردن فقط مختص دنیای عرب و جهان اسلام است. این تصور اشتباه است. مثلن اغلب زنان در امریکا حجابٍ «پست مدرن» دارند. به خواندن ادامه دهید

تفکیک جنسیتی و افزایش آسیب‌های اجتماعی

تفکیک جنسیتی و افزایش آسیب‌های اجتماعی
مریم حسین‌خواه
مریم حسین‌خواه – در هفته گذشته از سویی شش واحد از نظریه‌های فمینیستی در رشته مطالعات زنان دانشگاه تهران حذف شد و از سوی دیگر سخت‌گیری‌ها نسبت به پوشش زنان به شیوه‌های مختلف ادامه داشت.

بازداشت گسترده زنان در کنسرت موسیقی به خاطر «بدحجابی» و هشدار نیروی انتظامی نسبت به پوشش هنرمندان زن سینمای ایران در جشنواره‌های بین‌المللی ازجمله سخت‌گیری‌ها نسبت به پوشش زنان بود. در کنار همه اینها، مواردی همچون دستورالعمل پوشش دانشجویان و بحث درباره چادر مشکی در صدر اخبار این حوزه به چشم می‌خورد و اهتمام دستگاه‌های دولتی به تفکیک‌های جنسیتی و افزایش جمعیت نیز همچنان در رسانه‌های مختلف بازتاب داشت. به خواندن ادامه دهید