حکم اعدام صفیه غفوری زن بی گناه شیرازی امروز صبح اجرا شد

حکم اعدام صفیه غفوری زن بی گناه شیرازی امروز صبح اجرا شد
متاسفانه علی رغم بی گناه بودن صفیه غفوری و اینکه قاتل اصلی پرونده وی شخص دیگری بود بنا به قانون قبلیه که توسط دستگاه قضایی صادر شده بود،از زندان شیراز خبر رسید که این زن بی پناه اعدام شد.
جزییات مراحل دادرسی، متجاوزین به این زن، نقش مراجع قضایی و فرماندار و استاندار در این پرونده وعلت اعدام و پافشاری بر اعدام موضوعاتی است که نیاز به بررسی دارند.
فقط در حال حاضر می توانم بگویم متاسفم …. ادامهٔ نوشته

دختر ۱۳ ساله نسرین ستوده وحشت رژیم را برانگیخته است

صدور قرار ممنوع الخروجی برای همسر و فرزند ۱۳ ساله نسرین ستوده
رضا و مهراوه خندان همسر و دختر نسرین ستوده توسط دادگاه امنیت ممنوع الخروج شدند.
شعبه دوم دادیاری دادسرای شهیدمقدس تهران (جنب زندان اوین) با ارسال نامه های جداگانه به رضا خندان همسر ومهراوه دختر نسرین ستوده وکیل دادگستری، آنها را ممنوع الخروج کرد. مهراوه خندان فرزند آقای خندان تنها ۱۲ سال ونیم دارد و مشخص نیست که به چه دلیل فرزند نسرین ستوده با چنین محرومیتی مواجه شده است. این اولین بار است برای فرزند نوجوان یک زندانی سیاسی قرار ممنوع الخروجی صادر می شود. ادامهٔ نوشته