نقش شروط ضمن عقد در كاهش آسيب هاي اجتماعي زنان

نقش شروط ضمن عقد در كاهش آسيب هاي اجتماعي زنان
غزال مرادی
مدرسه فمینیستی: در جامعه كنوني ايران تاكيد بر ازدواج هاي سنتي بيشتر است و ازدواج هاي غير سنتي نيز به دليل عدم جامعه پذيري چندان توفيقي ندارند. نابرابري هاي حقوقي زن و مرد چه در بقا و چه در شكست اين ازدواج ها يكي از مسائل چالش برانگيز هستند. براساس نگرش فرهنگي غالب و قوانین حاکم بر توزيع قدرت در خانواده، امتيازاتي كه يك زن از طريق اين قرارداد اجتماعي كسب مي كند بسيار متزلزل است. به خواندن ادامه دهید

فاطمه سعیدی (مادر شایگان): گوشه هائی از شکنجه در ساواک!

مادر شایگان ( فاطمه سعیدی) : مادر دو چریک فدایی خلق به نامهای ارژنگ و ناصر شایگان شام اسبی که در سال 1355 در درگیری مسلحانه با نیروهای امنیتی شاه در «کوی کن» جان خود را از دست دادند.

فاطمه سعیدی (مادر شایگان)
گوشه هائی از شکنجه در ساواک!
چندی پیش صدای آمریکا در برنامه تلویزیونی افق، گفتگوئی با پرویز ثابتی، مدیر اداره امنیت داخلی در ساواک تحت عنوان «عوامل فروپاشی حکومت پهلوی و نقش ساواک در آن» ترتیب داده بود. در جریان این گفتگو، ثابتی در باره کتاب خاطرات اش که در جریان مصاحبه با فردی به نام قانعی فرد تهیه شده و در دست انتشار است سخن گفت. در این برنامه، پرویز ثابتی با وقاحتی کامل و سفسطه ای ناشیانه، به انکار شکنجه در ساواک پرداخته و مدعی شد که نه تنها با شکنجه مخالف است بلکه از وجود شکنجه به دست بازجویان ساواک در زمان رژیم سابق هم بی اطلاع بوده است!
به دنبال این مصاحبه، مدیر مسئول و سردبیر نشریه آرش در تماسی با من اظهار داشت شما خود شاهد زنده شکنجه در ساواک رژیم پهلوی بوده اید و بر این اساس از من درخواست کرد که بخشی از تجربیات و مشاهدات زنده خود را در زمان اسارت در چنگال ساواک ضد خلقی، که تحت مدیریت پرویز ثابتی اداره می شد را بیان کنم. به خواندن ادامه دهید