آیا مسائل، اولویت ها و استراتژی های حرکت جنبش زنان تغییر کرده است؟‌

گفت و گو با مریم بهرمن، وحیده مولوی،‌ سارا صحرانورد و جعفر مرتضوی؛
آیا مسائل، اولویت ها و استراتژی های حرکت جنبش زنان تغییر کرده است؟‌
تا قانون خانواده برابر: در سال های اخیر بحث های بسیاری بر سر تغییر خواسته هاٰ، استراتژی ها، تاکتیک ها و در نتیجه تغییر عملکرد جنبش زنان با توجه به تغییرات به وجود آمده در چیدمان جنبش ها و ساختار قدرت در ایران به وجود آمده است. در همین راستا، با تعدادی از کنشگران جنبش زنان به گفت و گو نشستیم. به خواندن ادامه دهید

حجاب کودکان و مسئله گذار به دموکراسی

حجاب کودکان و مسئله گذار به دموکراسی
افشان خلج بیگی
مدرسه فمینیستی: کمپین «نه به حجاب اجباری» چندی پیش دست به یک نظرسنجی زد و این پرسش را که «آیا حجاب کودکان باید ممنوع باشد یا آزاد؟»، در صفحه فیسبوک خود به نظرسنجی گذاشت. ولی به نظر می آید که طرح چنین پرسش‌‌ها و مسائلی، صرفا با موضع گیری «آری یا نه» هرگز به نتیجه ی قابل قبولی دست نمی یابد و نمی تواند زمینه ساز شکل گیری یک قانون دموکراتیک در آینده ایران باشد. به نظر من بهترین قانون، لزوما ضروری ترین و عالی ترین قانون برای یک مملکت در یک شرایط خاص نیست بلکه شاید بهترین قانون آن است که همراه با گفتگوی جمعی در عرصه عمومی شکل بگیرد. به خواندن ادامه دهید