آیا مسائل، اولویت ها و استراتژی های حرکت جنبش زنان تغییر کرده است؟‌

گفت و گو با مریم بهرمن، وحیده مولوی،‌ سارا صحرانورد و جعفر مرتضوی؛
آیا مسائل، اولویت ها و استراتژی های حرکت جنبش زنان تغییر کرده است؟‌
تا قانون خانواده برابر: در سال های اخیر بحث های بسیاری بر سر تغییر خواسته هاٰ، استراتژی ها، تاکتیک ها و در نتیجه تغییر عملکرد جنبش زنان با توجه به تغییرات به وجود آمده در چیدمان جنبش ها و ساختار قدرت در ایران به وجود آمده است. در همین راستا، با تعدادی از کنشگران جنبش زنان به گفت و گو نشستیم. ادامهٔ نوشته

حجاب کودکان و مسئله گذار به دموکراسی

حجاب کودکان و مسئله گذار به دموکراسی
افشان خلج بیگی
مدرسه فمینیستی: کمپین «نه به حجاب اجباری» چندی پیش دست به یک نظرسنجی زد و این پرسش را که «آیا حجاب کودکان باید ممنوع باشد یا آزاد؟»، در صفحه فیسبوک خود به نظرسنجی گذاشت. ولی به نظر می آید که طرح چنین پرسش‌‌ها و مسائلی، صرفا با موضع گیری «آری یا نه» هرگز به نتیجه ی قابل قبولی دست نمی یابد و نمی تواند زمینه ساز شکل گیری یک قانون دموکراتیک در آینده ایران باشد. به نظر من بهترین قانون، لزوما ضروری ترین و عالی ترین قانون برای یک مملکت در یک شرایط خاص نیست بلکه شاید بهترین قانون آن است که همراه با گفتگوی جمعی در عرصه عمومی شکل بگیرد. ادامهٔ نوشته