گزارشی از مراسم گرامیداشت خانواده بهکیش و تمامی جان باختگان دهه شصت

گزارشی از مراسم گرامیداشت خانواده بهکیش و تمامی جان باختگان دهه شصت
مراسم با حضور مادران و خانواده های جان باختگان دهه شصت و دوستان و همراهان قدیمی و جدید در منزل خانم بهکیش برگزار شد. ابتدا یکی از مادران از جا برخاست و با صحبت کوتاهی از زهرا، محمود، محمدرضا، محسن، محمدعلی بهکیش، سیامک اسدیان(همسر زهرا) و مهرداد پناهی شبستری(برادر همسر جعفر) و همه جان باختگان دهه شصت و بخصوص کشتارهای گروهی سال 67 یاد کرد و از همه خواست برای گرامی داشت یاد و خاطره آنها بایستند و یک دقیقه سکوت کنند که همه از جا برخاستند و سکوت کردند. ادامهٔ نوشته