بیست و چهارمین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی دهه شصت و یادمان آذر درخشان

 در بازخوانی پایداری زندانیان سیاسی دهه شصت / سخنران وزیر فتحی

و

گرامی داشت رفیق آذر درخشان

حرف آخر

حرف آخر
مسعود فروزش راد
بخشی از طبقه زحمت کش جهان با سوخته شدن اجباری خود دردو کارخانه , حرف آخر را به ما زدند .
هنوز هم پس از یک قرن آتش زدن کارگران زن در شیکاگو !!!
دیروز در کراچی پایتخت پاکستان بیش از ۲۸۹ کارگرزن ومرد و کودک خورد سال  در اثر آتش سوزی در دو کارخانه دوزندگی و کفش سازی آتش گرفته و سوختند به طوری که اجساد بسیاری از آنها کاملا سوخته و قابل شناسایی نیست.کارخانه کفشسازی در  لاهورقرار داشته است.  در این دو کارخانه هیچ نوع پیشگیری امنیتی وجود نداشته است . ادامهٔ نوشته

تصرف یک تمدن درخشان توسط اشباح / طاهره بارئی

مدرسه فمینیستی: آنجلا ایمیلی برایم فرستاد و گفت کتاب «سایه باد»[1] اثر «زفون» نویسنده اسپانیایی را برای جلسه بعدی بعد از ظهرهای رمان خواهیم خواند. جلساتمان هر دو هفته یکبار در محل کار آنجلا تشکیل می شد. تصمیم گرفته بودیم رمان های تاریخی بخوانیم.
هر چند همه می توانستند برای انتخاب کتاب نظر بدهند اما چون پیشنهاد این جلسات با آنجلا و یکی از دوستانش ژاکلین بود، انتخاب کتاب را به عهده خود آنها گذاشته بودیم. آنجلا با هیجان زیادی در مورد زفون چند جمله ای برایم گفته و تاکید کرده بود که کتاب یک شاهکار است. ادامهٔ نوشته

اشتغال زنان و تلاش های مستمر رژیم در خانه نشین کردن زنان/پریسا آزادیان

جدیدترین آمارنرخ بیکاری و اشتغال در ایران حاکی از بیکاری ۴۰ درصدی برای زنان ۱۵تا ۲۴ ساله و بیکاری ۱میلیون زن و بیش از ۲ میلیون نفر مرد در بهار امسال است.
در کنار افزایش نرخ بیکاری زنان ، گزارش امسال مرکز آمار ایران خبر از کاهش مشارکت اقتصادی زنان شهر نشین میدهد. بر اساس این آمار مشارکت زنان در بهار سال گذشته ۱۴.۸درصد بوده که این نرخ در بهار سال جاری به ۱۴.۳ درصد کاهش یافته است. ادامهٔ نوشته