استثمار زنان کارگر و کودکان کار بر اساس ماده ۱۹۱ قانون کار‎‎

در حالی که بخش اعظمی از زنان کارگر و کودکان و نوجوانان کار، علی رغم اینکه کار کودکان زیر ۱۵ تمام بر اساس ماده ۷۹ قانون کار ممنوع است، در کارگاه های زیر ده نفر کار می کنند. بر اساس ماده ۱۹۱ قانون کار “کارگاه‌های کوچک کمتر از ۱۰ نفر را می‌توان بر حسب مصلحت موقتا از شمول بعضی از مقررات این قانون مستثنی نمود/
به خواندن ادامه دهید

از تلاش برای ثبت آیین «خون بس» تا پذیرش 60 درصدی زنان در کنکور-جلوه جواهری

در هفته ای که گذشت خبرها رنگ و بوی دوگانه ای داشتند. از یک سو زنان به موفقیت در پذیرش دانشگاه ها دست یافتند و از سوی دیگر از تماشای مسابقه والیبال محروم شدند. از سویی اشتغال زنان به عنوان عامل برهم زدن تحکیم خانواده مطرح شد و از سوی دیگر بر کارآفرینی آنان تاکید به عمل آمد. از یک سو قرار بر این شد که برای امنیت آنها در مکان های تفریحی پلیس زن گذاشته شود و از سوی دیگر تلاش شد تا رسم خشونت بار «خون بس» به عنوان آیین ملی ثبت شود. در نهایت همچنان چاره برای زنان چیزی نیست جز ادامه دادن همان مسیر پیشرفت با تلاش برای حفظ آنچه به دست آورده اند.

به خواندن ادامه دهید