مراسم عروسی خونبس دختر نوبالغ و مرد پیر؛ در اعتراض به ثبت خونبس توسط میراث فرهنگی

 این ویدیو توسط یک فیلمبردار مراسم عروسی و برای یادگاری خانوادگی تهیه شده بود اما اکنون سندی از یک قربانی خونبس است. صحنه هایی مستند از مراسم ازداوج یک دختر بچه سال با یک پیرمرد در کردستان ایران.ویدئو

مردم محلی گفته اند که طایفه دختر برسم خونبس و ایجاد صلح و آشتی بین دو طایفه این دختر را بدون هیچ قید و شرطی به عقد این پیرمرد که از طایفه مقابل بوده است در اورده اند. به گفته اهالی روستا این دختربچه بعد از چند روز خودکشی کرده است.

ادامهٔ نوشته

روسپی‌گری در ایران

راه حلی که در جمهوری اسلامی درنظر گرفته شد بسیار تبهکارانه تر از راهی بود که زال ممد در پیش گرفته بود. خلخالی بولدزر گذاشت و این محله را تخریب و تعدادی از زنان قلعه را هم اعدام و بقیه اهالی را به خانه ثابت پاسال منتقل کرد …
ادامهٔ نوشته