رشد ۱ / ۴ درصدی طلاق در کشور

واقعه طلاق در استان‌های البرز، تهران، خراسان رضوی، کرمانشاه، قم با بالا‌تر از نرخ متوسط کشوری و در راس سایر استان‌ها به ثبت رسیده است.
معاون امور اسناد هویتی سازمان ثبت احوال گفت:‌ در سال ۹۰ نسبت به سال ۸۹، واقعه طلاق ۴/۱ درصد رشد داشته است در حالی كه واقعه ازدواج ۱/۹کاهش داشته است.
محسن کرمی در گفتگو با ایلنا، درباره ثبت وقایع ازدواج و طلاق در سال ۹۰ نیز اظهار کرد‌: در سال گذشته ۸۷۴ هزار و ۷۹۲ واقعه ازدواج و ۱۴۲ هزار و ۸۴۱ واقعه طلاق به ثبت رسیده است. به خواندن ادامه دهید

مهاجرت: راه‌كار زناني مدرن در بستري سنتي‌-مريم ميرزانژاد

تا قانون خانواده برابر: شايد بهانه براي تحصيل و يافتن كار يكي از مهم‌ترين دلايل مهاجرت باشد. معمولاً وقتي از نيروي انساني مهاجر بحث مي‌شود، بيش از همه مردان جواني تصور مي‌شوند كه شهر و ديار خود را براي يافتن فرصت‌هاي شغلي بهتر رها مي‌كنند تا بخت خود را در جايي ديگر بيازمايند. پديده اي كه تاكنون مردانه تعريف شده است.

اما آنچه اين پديده مردانه را نيازمند بررسي مجدد مي‌كند ميل اجتماعي تازه اي است كه در ميان دختران تحصيل كرده جريان يافته است. ميلي كه باعث شده دختران بسياري با دلايل زنانه‌تر شهر‌هاي بزرگ‌تر را براي زندگي انتخاب كنند و شايد تهران با ويژگي‌هاي منحصر به فردش بيش از هر شهري اين پديده را در خود تجربه كرده است.

به خواندن ادامه دهید