حضور با چادر و روبنده در مکان های عمومی و فرهنگی: کنش ها؛ واکنش ها!

جامعه شناسی بدن – تحقیق میدانی
ظاهر نا شناخته :
حضور با چادر و روبنده در مکان های عمومی و فرهنگی مانند تاتر شهر و کافه تمدن
از تجریش تا پل پارک وی ( پیاده )
تقریبا می توانم بگویم تمام کسانی که در نگاه اول با این ظاهر مواجه می شوند دچار شک می شوند . این شک را با نگاه های خیره و حتی دوری از من نشان می دهند . این مسافت را پیاده طی کردم زیرا تقریبا تاکسی برای سوار کردن من نمی ایستاد . تنها افرادی که تقریبا عادی رفتار کردند ، کارگر های افغانی بودند . به نظر می آمد که این نوع پوشش برای آنها عادی تر است . ادامهٔ نوشته

برای زنان عرب بهار فرانرسیده است

برای زنان عرب بهار فرانرسیده است
تغییر برای برابری: مریمه حلی لوکاس، فمینیست الجزایری، جامعه شناس، نظریه پرداز سیاسی و نویسنده ای شناخته شده برای مبارزه در برابر بنیادگرایی مذهبی است. او در الجزایر در یک خانواده فمینیست «به دنیا آمده و در مبارزه آزادیبخش الجزایر فعال بوده است. او شبکه زندگی زنان تحت قوانین اسلامی (WLUML) را در سال 1984 تاسیس کرد .او که هماهنگ کننده سابق بین المللی WLUML بوده است، سایت سکولاریسم مسئله زنان (SIAWI) را در سال 2005 راه اندازی کرده است. ادامهٔ نوشته

برای تحصیل و اشتغال باید ۲۵ درصد سهمیه به زنان و ۷۵درصد به مردان اختصاص داده شود

 یکی از مراجع تقلید قم ضمن استقبال از تفکیک جنسیتی در دانشگاهها و «ضرورت»، با بیان اینکه «برای تحصیل دختران و استفاده از آنان در محیط‌های کاری سهمیه قائل شد»، اظهار عقیده کرد: باید ۲۵ درصد سهمیه به زنان و ۷۵درصد به مردان اختصاص داده شود چرا که مردان نان‌آور هستند و مشکل بیکاری و تورم در جامعه با کاهش سهمیه حضور دختران در دانشگاه‌ها و محیط‌های کاری تا حدی حل می‌شود.

ادامهٔ نوشته