مهاجرت: راه‌كار زناني مدرن در بستري سنتي‌

مهاجرت: راه‌كار زناني مدرن در بستري سنتي‌
مریم میرزانژاد- شنبه 29 سپتامبر 2012-8 مهر 1391
تا قانون خانواده برابر: شايد بهانه براي تحصيل و يافتن كار يكي از مهم‌ترين دلايل مهاجرت باشد. معمولاً وقتي از نيروي انساني مهاجر بحث مي‌شود، بيش از همه مردان جواني تصور مي‌شوند كه شهر و ديار خود را براي يافتن فرصت‌هاي شغلي بهتر رها مي‌كنند تا بخت خود را در جايي ديگر بيازمايند. پديده اي كه تاكنون مردانه تعريف شده است. ادامهٔ نوشته

«یاسمین و ساواش بالدار»: مدلی برای گذار بی خشونت؟

«یاسمین و ساواش بالدار»: مدلی برای گذار بی خشونت؟
آمنه کرمی
مدرسه فمینیستی: این روزها که خطر جنگ و حمله نظامی به ایران را از این طرف و آن طرف می شنویم و دلهره می گیریم؛ خرید کردن مایحتاج روزمره مان با ترس و دلهره همراه شده که الان اگر خرید نکنیم دو روز دیگر گران می شود. مرتب باید مواظب پول مان باشیم که ارزش اش حداقل مانند دیروز باشد؛ فکر می کنیم اگر یک قران دوزارمان را دلار کنیم بهتر است یا سکه طلا بخریم و آخرش هم فکر می کنیم بی خیال اش چون نمی دانیم واقعا قمیت اش می رود بالا یا ممکن است توطئه باشد و قیمت ها برود پایین همین پس انداز ناچیز هم بر باد برود؛ ادامهٔ نوشته