شرط هیئت پارلمان اروپا به نفع نسرین ستوده بود؟ / افشان خلج بیگی

مدرسه فمینیستی: کورسویی از امیدواری بوجود آمده بود که قرار است هیئتی از پارلمان اروپا به ایران آید تا وضعیت حقوق بشر را در کشور بررسد. آمدن هیئت پارلمانی سیگنالی بود در بهبود نسبی روابط ایران و اتحادیه اروپا؛ چراغ سبزی که می گفت راه ‌‌باریکه ‌‌ای برای تاثیرگذاری بر مقامات ایران در خصوص حقوق بشر و وضعیت زندانیان، گویا هنوز برقرار مانده است. ولیکن معلوم نیست اتحادیه اروپا با مشورت با کدام کانال از لابیست های حقوق بشری، دقیقه نود، شرطی را به میان گذاشت که این کانال ارتباطی باریک هم به بن بست کشاند.

به خواندن ادامه دهید

آزار جنسی در محیط کار در میان دیاسپورای ایرانی در امریکا-الهه امانی/ برگردان: بنفشه جمالی

تا قانون خانواده برابر: امروزه مشاركت زنان پا به پاي مردان در فعاليت هاي اقتصادي، اجتماعي و … امري ضروري است. عده اي براي داشتن زندگي بهتر و راحت تر و عده اي براي تأمين نيازهاي اوليه خود مجبور به كار كردن هستند، اما مسئله اشتغال زنان خود تبعات فراواني را به همراه دارد كه مهم ترين آنها ناامني محيط هاي شغلي و احساس عدم امنيت زنان در محيط كار است. مسئله اي كه بيش از هر چيز باعث نگراني زنان و احساس عدم امنيت آنها در محيط كار مي شود، آزار جنسي است. آزار جنسي در محل كار مي تواند به عنوان استفاده از اقتدار شغلي يا قدرت به منظور تحميل خواسته هاي جنسي تعريف شود و ممكن است به شكل هاي گوناگوني بروز کند. به عنوان مثال به يك كارمند زن گفته مي شود كه يا به يك برخورد جنسي رضايت دهد يا اخراج شود و گاه ممكن است اين آزار جنسي با تماس هاي فيزيكي معمولي كه از نظر مردان بي زيان، اما از ديد زنان اهانت آميز است يا با پيشنهادات زيركانه، حركات و اشارات همراه باشد. بر اساس گزارش هاي شخصي برآورد شده است كه در انگلستان از هر ده زن، هفت زن در دوره زندگي شغلي خود به مدت طولاني دچار آزار جنسي بوده اند[1] (گيدنز، 1381: 219). هر چه زنان به عنوان نیروی کار از قدرت کمتری برخوردار باشند بیشتر در معرض تهدید یا مواجهه با آزار جنسی قرار می گیرند. به این ترتیب احتمال آنکه کارگران بیش از طبقات دیگر با این نوع خشونت مواجه شوند بیشتر است.

به خواندن ادامه دهید

کمپین یک میلیون امضاء؛ افزایش آگاهی و حساسیت

    ما زنان:هدف اصلی کمپین افزایش آگاهی در میان زنانی و مردانی بود که مرد بودن به خودی خود یک امتیاز و ارزش محسوب می‌شود و بسیاری از مادران پسران خود را از دختران خود بیشتر دوست دارند و بسیاری از زنان برادرهای خود را به خواهران خود ترجیح می‌دهند، برگزاری کارگاه‌ها در چنین مناطقی حاوی تجربه‌های جدید و مشکلات جدی بوده است.

 

 

به خواندن ادامه دهید