زندان زنان تبريز، نيمه پنهان (ويرايش دوم) شهنازغلامی

روشنگری:مطلبی که پيش رو داريد، تجربيات فردی من است که به دليل فعاليتهای سياسی ام به 8 سال حبس تعزيری محکوم شده بودم و در طی سالهای 1368-1372در زندان تبريز محبوس بودم. در آن سالها ابتدا بند ما، بند دوازده بود که برای به وجود آوردن احساس فرودستی در ما فعالان سياسی بر تابلوی آن نوشته شده بود: بند 12 (نسوان گروهکی).
تعداد ما در آنجا 14 نفر بود، ولی به تدريج که زندانيان سياسی از بند 12 آزاد شدند و تعداد ما به 8 نفر رسيد ما را به بند هشت (نسوان جرايم) منتقل كردند.
زندانيان زن که جرائم عادی و غيرسياسی مرتکب شده بودند درقسمت اصلی بند که يک ساختمان بزرگ و قديمی بود و همواره بوی تعفن از آن می آمد، زندانی بودند.

ادامهٔ نوشته

صدای اعتراض خود را به نمایندگان مجلس برسانیم

اعتراض به طرح قانون جدید گذرنامه مبنی بر نیاز به اجازه‌ی ولی قهری دختران مجرد زیر 40 سال
تغییر برای برابری: طی هفته‌های گذشته و پس از اجرایی شدن قوانین مربوط به سهمیه‌بندی جنسیتی و تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها و اقدامات تشویقی برای فرزندآوری بیشتر که منجر به لغو کلاس‌های تنظیم خانواده و خدمات رایگان جلوگیری از بارداری از مراکز بهداشت شد، این هفته شاهد انتشار برخی اخبار مبنی بر الزام رضایت ولی قهری برای صدور گذرنامه برای زنان مجرد زیر چهل سال» و « تاهل، پیش شرط استخدام معلمان در آموزش و پرورش و هیات علمی دانشگاه ها» بودیم.
ادامهٔ نوشته

اسراییل دولتی شرور است /ترجمه و تلخیص: ژاله معصومی

تغییر برای برابری: ماریا پیا بوئتیوس نویسنده، روزنامه نگار سرشناس و فمینیست سوئدی یکی از سرنشینان ناوگان جنبش کمک رسانی و شکستن محاصره ی غزه، به نام استل بود. این کشتی کوچک همراه با محموله‌ی کمک‌هایی که شهروندان سوئدی‌ جمع آوری کرده بودند توسط نظامیان اسرائیلی در آب‌های بین المللی توقیف شد و سرنشینانش با خشونت راهی زندان‌های اسرائیل شدند. بوئتیوس از رفتار پلیس و مقامات اسراییلی با او و همراهانش می نویسد. او گوشه ای از مشاهدات تکان دهنده‌ی خود را به تحریر در آورده که ترجمه شده و در زیر آورده می شود.
ادامهٔ نوشته