لایحه جدید گذرنامه و تحریم انتخابات! / اکرم خیرخواه

مدرسه فمینیستی: طی چند روز گذشته در کمیسیون اجتماعی مجلس موادی به تصویب رسیده که طی آن شرط تأهل برای عضویت زنان در هیأت های علمی دانشگاه ها و نیز استخدام به عنوان معلم به قوانین سابق افزوده خواهد شد. همچنین لایحه ی دولت در مورد «شرایط صدور گذرنامه» برای زنان مجرد در کمسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بررسی و تصویب شده که طبق آن: «زنان مجرد زیر 40 سال به شرط اجازه ولی قهری یا حاکم شرع اجازه دریافت گذرنامه خواهند داشت»!

ادامهٔ نوشته

احضار پرستو فروهر به اداره اطلاعات

دويچه‌‌وله:پرستو فروهر روز يک‌شنبه ۲۸ آبان به اداره اطلاعات احضار شده است. مقامات امنيتی ايران به وی گفته‌اند حضور کليه چهره‌های سياسی در سالگرد قتل پدر و مادرش ممنوع است و اگر کسی در اين مراسم شرکت کند با مشکل روبرو خواهد شد.
ادامهٔ نوشته

بیانیه هفت زندانی سیاسی بند زنان اوین

کلمه: هفت زندانی سیاسی زن در بیانیه ای که درباره مرگ ستار بهشتی و نیز ابراز نگرانی نسبت به سلامت نسرین ستوده نوشتند خاطرنشان کرده اند: بدیهی است در کشوری که عاملان و آمران جنایت کهریزک بی‌آنکه مورد محاکمه قرار گیرند به مقام و منصبی جدید می‌رسند تکرار چنین فجایعی چندان دور از ذهن نیست.
ادامهٔ نوشته

نسرين ستوده در سلول انفرادی بند ۲۰۹ اوين؛ ۱۸ ماه ممنوع از تلفن زدن به خانواده

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران: رضاخندان همسرنسرين ستوده وکيل وزندانی عقيدتی به کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران با شرح آخرين وضعيت همسرش گفت که اين وکيل حقوق بشر هم اکنون دوران ۲۰ روز سلول انفرادی را می گذراند که روز چهارشنبه به پايان می رسد. او به کمپين گفت که همسرش قرار بود ۲۰ روز در انفرادی باشد و او اين انفرادی را الان در بند ۲۰۹ می گذراند.
ادامهٔ نوشته