بیانیۀ کانون فرهنگی- سیاسی خلق تورکمن- در سوگ مادر توماج و توماج ها!

با تأسف فراوان در تاریخ ۲۶ نوامبر ۲۰۱۲/ ششم آذرماه ۱۳۹۱ از فوت مادر داغدیده ی شهید شیرمحمد درخشنده توماج، قوربانتأچ اجه در سن ۸۶ سالگی مطلع شدیم. امروز کمتر خانواده ای در ایران و بویژه در تورکمنصحرا به نوعی، در دوران سیاه رژیم به ماتم یکی از عزیزان خود ننشسته اند، فوت، قوربانتأچ اجه، برای همه ی روشنفکران و سیاسیونی که خود را فرزندان تمامی مادران تورکمن می شناسند و برای همه ی مردم تورکمنصحرا، غمی جانکاه و مشترک است.
ادامهٔ نوشته

سازمان دهی برای پایان بخشیدن به خشونت علیه زنان: از قانون گذاری تا اجرا برگردان: بنفشه جمالی

تا قانون خانواده برابر: 25 نوامبر روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان نامگذاری شده است. از سال 1981 و به دنبال کشته شدن خواهران میرابال توسط حکومت دیکتاتوری دومینیکن در آن دوره این روز به عنوان روز مبارزه با خشونت علیه زنان نامیده و در سال 1999 و به پیشنهاد نمایندگان کشور دومینیکن طرح نامگذاری جهانی این روز با عنوان روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان به سازمان ملل ارائه شد که توسط این سازمان به تصویب رسید.

ادامهٔ نوشته

زندگی هایی که حرمتشان فرو ریخته است

شبکه ایران زنان – شوهرم کتکم می زند. هرزه است. تا حرفی هم بزنم می گوید من توهم دارم. بیمارم و اینها همه تصورات من است و بعدش هم فحش و کتک.پزشکی قانونی جای زنانی است که به بن بست رسیده اند. سکوتشان مقابل خشونت جواب نداده است. خشم و پرخاشگری شوهرشان هر روز بیشتر شده، دیگر توان تحمل یا مبارزه ندارند و امیدشان را برای از نو ساختن زندگی آرام و عاشقانه از دست داده اند. آنها هدفشان مشخص شده و جز طلاق به چیزی راضی نمی شوند. گرچه در این میان هستند زنانی که تنها به دنبال تهدید و ترساندن شوهرشان آمده اند طول درمان بگیرند و قصد طلاق ندارند؛ اما بسیار اندک اند.
ادامهٔ نوشته

نگرانی از صدور حکم حبس ابد برای پینار سلک، فعال حقوق زنان در ترکیه

تغییر برای برابری: دادگاهی در استانبول برای پینار سلک، جامعه شناس، نویسنده و فعال شناخته شده حقوق زنان در ترکیه به اتهام دست داشتن در ماجرای انفجار در بازار ادویه فروشان استانبول در سال 1998 حکم حبس ابد درخواست کرده است. پرونده قضایی او یکی از جنجالی ترین پرونده های حقوق بشری در ترکیه است. اتهام بی پایه دست داشتن در انفجار تا کنون سه بار در دادگاههای مختلف ترکیه مورد قضاوت قرار گرفته و هر بار به دلیل کافی نبودن مستندات، حکم تبرئه برای پینار سلک صادر شده است. اما روز بیست و دوم نوامبر امسال شعبه دوازدهم دادگاه عالی جنایی استانبول، حبس ابد را برای او پیشنهاد داده است. حکم نهایی قرار است روز سیزدهم دسامبر اعلام شود.
ادامهٔ نوشته