مردان خیابانی

jz-hasaryabiمردان خیابانی
دکتر مجید ابهری، جامعه شناس و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی :
«به ازای هر یک زن خیابانی 7 مرد خیابانی وجود دارد»
به خواندن ادامه دهید

خشونت علیه زنان در حوزه عمومی و خصوصی-امیر کلهر

امیر کلهرتا قانون خانواده برابر: هنوز هم خیلی ها معنایش را نمی دانند و یا درک درستی از آن ندارند. حتی آنهایی که در معرضش هستند، آنها که می زنند و آنهایی که کتک می خورند و ناسزا می شنوند، مورد تجاوز قرار می گیرند، معنایش را به درستی درک نمی کنند. خیلی از مردان و زنان نمی دانند که حتی شنیدن یک ناسزا یا مورد بی محلی قرار گرفتن از سمت همسرخود نوعی خشونت است.
به خواندن ادامه دهید