هشت دلار خون بهای یک زن کارگر در مصر / مارجوری اولستر (Marjorie Olster ) تهیه و تنظیم از آزاده ارفع

زنان مصری در مبارزهدر ژوئن سال ۲۰۱۱حدود صد کارگر مصری که اکثر آنان زن بودند برای دریافت حقوق و مزایای پرداخت نشده شان به بانک» یوناتید»(United) مراجعه می کنند. آن ها کارگران یک کارخانه نساجی بخش خصوصی مصر به نام «منصوره اسپانا»(Mansura- Espana ) بودند که به خاطر ورشکستگی و تعطیل کارخانه در تملک وام دهنده اصلی آن بانک » یوناتید» در آمده بود.
ادامهٔ نوشته

به تبعیض‌های آموزشی علیه زنان اعتراض کنیم

تفکیک جنسیتی در دانشگاهآیا می-دانید که در دفترچه انتخاب رشته کنکور کارشناسی امسال، 36 دانشگاه کشور، دختران را در 77 رشته تحصیلی نپذیرفته‌اند. بیش از همه، دختران در ورود به رشته‌های فنی- مهندسی- که مردانه تعبیر می-شوند اما در واقع بازار کار بهتری دارند- محدود شده-اند؛ اما چندین دانشگاه از ورود آنان به رشته‌هایی که سابقه فعالیت گسترده‌ای در آن دارند نیز جلوگیری کرده‌اند؛ از جمله رشته‌های راهنمایی و مشاوره و مددکاری اجتماعی در دانشگاه »علامه طباطبایی« و رشته فرش دستباف در »دانشگاه هنر اسلامی«.
ادامهٔ نوشته

دختر دانشجوی هندی قربانی تجاوز گروهی درگذشت

مرک دختر هندیدر پی درگذشت، زن جوانی که در اتوبوسی در هند مورد تجاوز گروهی قرار گرفته بود، صدها نفر با شرکت در اعتراضاتی در چندین شهر آن کشور خواستارحفاظت بیشتر از زنان شده اند.
ادامهٔ نوشته

عکس هایی که شهادت به برده داری مدرن میدهند

congo
لیسا کریستین دردو سال گذشته به جهان سفر نموده تا واقعیت تحمل ناپذیرو سخت برده داری مدرن را مستند کند. او تصاویر فراموش نشدنی از معدنچیان در کنگو، حمالان آجر طبقه ای در نپال از زنانی که در بخش نساجی کار می کنند و…را به اشتراک میگذارد تا موقعیت ۲۷ میلیون جان به بردگی کشانیده شده در سراسر جهان را روشن نماید.( در فیلمبرداری شده در TEDxMaui) 
برده داری 27 میلیون در جهان امروز اینجا را کلیک کنید