زندگی مشتر ک خارج از ازدواج در تهران زیاد شده است.

hejab1بی بی سی: مرتضی طلایی، عضو شورای شهر تهران، در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته که زندگی مشترک دختران و پسران تهرانی بدون ازدواج رسمی با یکدیگر افزایش یافته است.
آقای طلایی هشدار داده که این پدیده یک «آسیب اجتماعی» است و «پیامدهای خطرناکی دارد.»
او همچنین گفته که «هنوز آمار رسمی در این بخش اعلام نشده است اما این معضل و پدیده جدید قطعا آسیب‌های جدیدی را به همراه خواهد داشت.»
به خواندن ادامه دهید

هشدار درباره تبعات ازدواج کودکان/ ورود قوه قضائیه به ثبت ازدواج کودکان

ازدواج بچه هامهر: ثبت ازدواج 75 کودک زیر 10 سال در ثبت احوال تهران موجب شد تا پرونده ازدواج کودکان در دستگاه قضایی باز شود به نحوی که معاون قوه قضائیه به دفاتر ثبت ازدواج هشدار قانونی داد.
به گزارش خبرنگار مهر، سال 89 بود که کارشناسان و مشاوران دادگستریهای کشور در دیدار با وزیردادگستری خبر از افزایش ازدواجهای کودکان در برخی استانهای کشور دادند. هر چند این خبر مسکوت ماند ولی آمار انجمن حمایت از حقوق کودکان پرده از یک آسیب اجتماعی نوظهور در کشور برداشت.
42 هزار ازدواج کودکان 10 ساله در یک سال
به خواندن ادامه دهید

رویکردهای نظری در مسئله زنان و صلح؛زنان و صلح-برگردان: نفیسه محمدپور

solhتا قانون خانواده برابر: اغلب نظریه های سنتی که در رابطه با مسئله زنان و صلح مطرح است، تصریح می کند زنان صلح طلب تر از مردان هستند. سپس نتیجه می گیرند که در فعالیت های تحقیقی پیرامون صلح و موارد مشابه در این زمینه، زنان یا دست کم ارزش های زنانه در پیشبرد آن مفیدتر خواهند بود. همچنین این نگاه در بسیاری از سازمان هایی که در زمینه کنش گری زنان و صلح فعالیت می نمایند، نیز کم و بیش دیده می شود.
به خواندن ادامه دهید