شکنجه فائزه‌ با سیخ‌ داغ

 

fdeze koodak azariفائزه به جرم نداشتن مادر با شکنجه‌های نامادری حدود چهار سال است، به جای رفتن به مدرسه گوشه‌نشین خانه شده و هر روز امیدش برای داشتن زندگی همانند همسالانش رنگ می‌بازد.
آفتاب: عقربه‌های ساعت وقتی به ۹:۳۰ رسید، موبایل «خلیل» (پدر فائزه) به صدا درآمد. «شریفه» (نامادری فائزه) هراسان فریاد می‌کشید: «برگرد خانه، دخترت تشنج کرده، برگرد». وقتی احمد به منزل رسید، قلب فائزه دیگر نمی‌تپید.
 

دستمزد زنان 150 تا 200 هزار تومان در بازار کار!

کارگران زن سیمانجهان زن: آش انقدر شور است که مسئول کميته دستمزد کانون انجمن‌های صنفی کارگری استان تهران وادار به اعتراف شد و گفت: از دستمزدهای ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزارتومانی برای برخی زنان در بازار کار انتقاد کرد و دولت را ملزم به اجرای سياست‌های کنترلی مناسب در اين رابطه دانست.
ادامهٔ نوشته

قرار است دیه زن با مرد برابر شود؟

barabariجهان زن: مدیرکل تدوین لوایح قوه قضائیه طهماسبی اعلام کرد که :» یکی از نوآوری‌ها در لایحه قانون مجازات اسلامی برابری دیه زن با مرد است، به این صورت که در قانون جدید مابقی نرخ دیه زن از طریق صندوق تأمین خسارت های بدنی بیمه مرکزی پرداخت می‌شود. » ولی واقعیت چیز دیگری است. زن همچنان بعنوان نصف مرد ارزشگزاری می شود اما مابقی خسارت را صندوق تامین خسارت های بدنی بیمه نپرداخت می کند. به زبان ساده زن همچنان در قانون مجازات اسلام نصف مرد است و هیچ تغییری حاصل نشده است. آنچه تغییر کرده تنها بزکی بر روی کاغذ است.هزینه این قانون ضد زن و عهد بوقی را از بابت حق بیمه عموم بیمه شدگان هزینه می شود.به دگر سخن همه بیمه شدگان به صورت مشترک جریمه می شوند تا از طریق این هزینه ها نقابی بر چهره این قوانین بکشند.اما امروز مردم ایران بیش از سی سال است که با این نیرنگ های جمهوری اسلامی آشنا بوده و فریب این خدعه ها را نخواهند خورد.
ادامهٔ نوشته

تاریخچه جنبش زنان در افغانستان /شیرین نظیری

زنان فراری افغانینگاه زن – در قسمت اول در جنبش های جهانی اشاره شده است که در نیمه دوم قرن هژده و با آغاز قرن نزده هم، پیشرفت های تخنیکی با اکتشافات و اختراعات جدید در عرصه های مختلف در جهان بوقوع پیوست و در نتیجه آن سطح زندگی و دانش بشری ارتقا نموده و ارزش های جدید درفرهنگ و مناسبات اجتماعی ، طرز دید و ارتقای سطح حیات نیز بوجود آمدند.که این همه تحولات و تغیرات منجر به تغیرات در سطح زندگی بشر گردیده و با عث بروز اختلافات میان پدیده های نو و کهنه ، فقر و غنا ، آزادی و استبداد در داخل کشور ها و هم چنان در سطح جهانی گردید،هر کشور این تفاوت ها را نظر به سطح زندگی مردم خود در آزمون زمانه قرار داده و فراز و فرود های مدهشی را پیمودند و در نهایت به اهداف و استراتیژی های خود نایل آمدند.
ادامهٔ نوشته